Informace pro nastávající maminky při přijetí na GPO

 

Informace pro nastávající maminky při přijetí na Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Prachatice a.s.

Milé maminky,

současná doba je velmi náročná a klade na všechny zvýšené požadavky a bohužel celou řadu omezení. V zájmu minimalizace rizik jsme pro Vás připravili systém oddělené péče pro zdravé a COVID pozitivní rodičky. Porodit u nás může každá maminka, u které těhotenství trvá 37+0 až 41+ 6 týdnů a dnů s hmotností dítěte nad 2 500 g, které je bez zjevných známek patologie. Chceme pro Vás i Vaše miminko vytvořit bezpečné prostředí. Proto Gynekologicko – porodnické a novorozenecké oddělení vytvořilo následující  opatření:

Od 16.4.2020 za přesně specifikovaných a vymezených podmínek je znovu možná přítomnost druhého rodiče nebo jiného člena společné domácnosti u porodu. Otec musí mít roušku, teplotu nižší než 37 °C a porod proběhne v samostatném pokoji. Přítomnost další osoby u porodu je umožněna jen za dodržení několika podmínek. Další osoba je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Této osobě bude před vstupem do porodního pokoje nebo boxu změřena teplota, která musí být nižší než 37,0 °C. Důležité také je, že nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19. Další osoba používá čistou roušku (látkovou, nebo chirurgickou kterou poskytne GYN-POR oddělení) jako minimální ochranu dýchacích cest. 

Péče o novorozence narozené matce s podezřením, nebo laboratorně potvrzenou infekcí COVID–19:

Vycházíme z faktu, že není popsán vertikální přenos infekce COVID-19 z matky na dítě v těhotenství či při porodu, a proto novorozence považujeme za COVID-19 negativního (zdravého) jedince. Na porodním sále těsně po porodu není miminko v kontaktu s matkou a sestra si jej odnese na novorozenecký box. Tam je i nadále během celého pobytu na Novorozeneckém oddělení ošetřováno v izolačním režimu mimo místnost pobytu matky. Pokud je u matky s podezřelými příznaky nákaza COVID–19 vyvrácena, novorozenec jí může být předán na pokoj.

Celková délka hospitalizace je standardní, není nutno jí prodlužovat. Realizují se všechna potřebná vyšetření (screening sluchu a vrozené katarakty, screeningy krevní, UZ vyšetření ledvin a kyčlí…). Novorozenec je pod dohledem zdravotnického personálu.

Péče o novorozence: Novorozenec může být krmen odstříkaným mateřským mlékem matky. Přenos mateřským mlékem není popsán! Novorozence krmí dětská sestra alternativním způsobem (kádinka), aby po propuštění mohla matka začít v kojení, případně aby v alternativním podávání stravy odstříkaným mlékem mohla pokračovat rodina. Odstříkávání mléka probíhá za přísných hygienických podmínek (mytí a dezinfekce rukou, rouška, sterilizace odsávačky, vlastní odsávací set).

Po splnění všech kritérií k propuštění je novorozenec předán matce. Pokud by to její momentální zdravotní stav nedovolil, bude dítě předáno  jinému zákonnému zástupci. Matka i zákonný zástupce budou plně informováni o další následné péči o novorozence v domácím prostředí.

Pro ostatní maminky se nic nemění, pobyt zůstává beze změny v režimu rooming in.

Prosíme maminky, aby zvážily své nároky v porodních plánech. Vzhledem k nouzovému stavu a přísnějším hygienickým podmínkám, není vždy možné vše splnit dle vašich požadavků.

Závěrem bychom chtěli dodat, že situaci jsme si nikdo nevybral, ale že se jí budeme snažit společnými silami a kompromisy zvládnout. Narození miminka přináší mamince i celé rodině tu největší radost, mnoho lásky a obohacení. I my chceme, aby vaše děťátko vykročilo do života tou správnou nohou. V tom vám rádi pomůžeme. V případě zájmu zodpovíme vaše otázky osobně.