Poučení pacientů při příjmu na lůžkové oddělení

Poučení pacientů při příjmu na lůžkové oddělení Nemocnice Prachatice a.s.

S ohledem na současnou celosvětovou pandemii považujeme za nutné Vás upozornit v rámci příjmu na lůžkovou část Nemocnice Prachatice a.s. na skutečnost, že žádná epidemiologická opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách zdravotnického zařízení. Tuto okolnost je proto třeba zařadit mezi rizika spojená s poskytovanou zdravotní službou.

Vedení Nemocnice Prachatice a.s. žádá klienty o dodržování následujících bodů během hospitalizace:

  • Striktní dodržování zákazu návštěv.
  • Maximálně omezit pohyb po oddělení, zákaz vzájemných návštěv na pokojích a kouření na veřejných místech Nemocnice a.s.
  • Při komunikaci / vizitě se zdravotnickým personálem používejte ochranou roušku obličeje. Roušku mějte i pokud jste hospitalizováni s více klienty na pokoji. (Stejná nařízení, která platí při pohybu lidí na veřejnosti – komunikace, menší prostor než 2m. Vše používejte v maximální možné míře).
  • Pokud zdravotní stav pacienta neumožňuje nasazení roušky, bude při manipulaci pacienta (vyšetření) nasazena ošetřujícím personálem, vždy jen na nezbytně nutnou dobu.
  • Každý den Vám bude poskytnuta nová látková rouška ošetřujícím personálem.
  • Dodržujte zvýšenou hygienu rukou (mytí a dezinfekce) – před jídlem, po použití WC, po kašlání, kýchání či smrkání. Více větrejte pokoj.