Pozvánka na únorový seminář OKB-H

27.1.2020

OKB-H na semináři, který se bude konat 6.2.2020 ve 14:00 ve velké zasedací místnosti naší nemocnice, představí v krátké prezentaci Ing. J. Čejky (Siemens) tři nově zavedená vyšetření specifických proteinů. Na tomto semináři se seznámíte s účelem následujících metod:

  1. %CDT  - stanovení karbohydrát deficientního transferinu v lidském séru, určeného pro identifikaci chronické spotřeby alkoholu
  2. ßTB  - stanovení beta trace proteinu v lidském séru, plazmě a moči, určeného pro odhalení likvorey a také pro odhad reziduální funkce ledvin (RRF) a tubulárního poškození ledvin.
  3. SAA – stanovení sérového amyloidu v lidském séru a plazmě, určeného pro diagnostiku zánětlivých onemocnění s vyhodnocením jejich aktivity (na rozdíl od CRP lze použít i u virových infektů)

Jste srdečně zváni!

prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová