Dárcovství rekonvalescentní plazmy po prodělané infekci COVID-19

Dárcovství rekonvalescentní plazmy po prodělané infekci COVID-19

Při koronavirové infekci COVID-19 vytvářejí někteří lidé specifické obranné protilátky proti tomuto virovému onemocnění. Nejvyšší koncentrace protilátek bývá u těch, kteří v souvislosti s onemocněním měli vysoké horečky nebo byli s tímto onemocněním hospitalizováni. Tranfuze rekonvalescentní plazmy s protilátkami akutně nemocným COVID-19 je jednou z účinných léčebných metod.

Předpoklady pro dárcovství rekonvalescentní plazmy

 • Úplná úzdrava po onemocnění COVID -19 s nejméně 14-ti denním odstupem po skončení onemocnění ev. ukončení izolace
 • Věk 18-60 let, tělesná hmotnost nejméně 50 kg a více
 • Trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění
 • Vhodní jsou muži, kteří nikdy nedostali transfuzi krve, a ženy, které nikdy nebyly těhotné a nikdy nedostaly krevní transfuzi
 • Celkově dobrý zdravotní stav

Co vylučuje dárcovství rekonvalescentní plazmy

 • Dlouhodobá onemocnění vyžadují trvalou léčbu (např. onemocnění srdce, jater, ledvin, pohybového ústrojí a látkové přeměny – těžká cukrovka)
 • Invazivní výkon v posledních 6 měsících (operace, endoskopická a artroskopická vyšetření)
 • Pozitivní test na HIV, virové hepatitidy
 • Rizikový životní styl (muži mající sex s muži, užívání drog, rizikový sex nebo sex za úplatu)

Postup při darování rekonvalescentní plazmy

Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro darování plazmy, bude Vám na oddělení OKB-H (Oddělení klinické biochemie-hematologie) v přízemí nemocnice Prachatice a.s. v pracovní dny v dopoledních hodinách, nejprve proveden laboratorní odběr. Tímto odběrem zjistíme, zda máte protilátky proti COVID- 19, a také hodnoty pro vlastní odběry plazmy (vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny, hladiny krevních bílkovin). Jakmile budou známy výsledky vyšetření, budete stanicí dárců z Českých Budějovic konkrétně vyzváni k vlastnímu odběru plazmy, který je možný provést jako:

 • prostý odběr plné krve ze žíly
 • přístrojový odběr pouze plazmy ze žíly- tzv. plazmafereza

Vhodný typ odběru Vám dle Vašeho celkového stavu nabídne lékař Transfúzního oddělení.