LP F-01 Abecední seznamy vyšetření

 A

 Aktivní forma vitaminu B12 v séru

 Alaninaminotransferáza v séru

 Albumin elektroforéza

 Albumin v likvoru

 Albumin v moči (koncentrace)

 Albumin v moči (odpad)

 Albumin v séru

 Albumin/kreatinin poměr v moči

 Alfa-1-antitrypsin v séru

 Alfa-1-fetoprotein v séru

 Alfa-1-globulin elektroforéza

 Alfa-1-kyselý glykoprotein v séru

 Alfa-2-globulin elektroforéza

 Alfa-lipoproteiny elektroforéza

 Alkalická fosfatáza v séru

 Amyláza v moči

 Amyláza v séru

 Anion gap (výpočet)

 Anti TSHR v séru

 Anti-CCP IgG v séru

 Anti-HAV IgG v séru

 Anti-HAV IgM v séru

 Anti-HBcAg v séru

 Anti-HBeAg v séru

 Anti-HBsAg v séru

 Anti-HCV v séru

 Anti-Müllerian hormon v séru

 Anti-TG v séru

 Anti-TPO v séru

 Anti-Treponema pallidum (netreponemový test, RRR)

 Anti-Treponema pallidum v séru

 Antigen D Rh systému - slabý a variantní fenotyp

 Antitrombin III v plazmě

 APC rezistence v plazmě

 Apolipoprotein B v séru

 Apolipoproteiny AI v séru

 APTT ratio v plazmě

 APTT v plazmě (koag. čas kontroly)

 APTT v plazmě (koag. čas pacienta)

 Aspartátaminotransferáza v séru

 B

 Base excess aktuální v krvi (Astrup)

 Base excess standardní v krvi (Astrup)

 Bazofilní segmenty v plné krvi (Diferenciální rozpočet)

 Bazofily absolutní počet v plné krvi (Krevní obraz)

 Beta-1-globulin elektroforéza

 Beta-2-globulin elektroforéza

 Beta-2-mikroglobulin v séru

 Beta-lipoproteiny v séru

 Beta-trace protein v séru

 Bilirubin celkový v séru

 Bilirubin konjugovaný v séru

 C

 C-peptid v séru

 C-reaktivní protein v punktátu

 C-reaktivní protein v séru

 C3 složka komplementu v séru

 C4 složka komplementu v séru

 CA 125 v séru

 CA 15-3 v séru

 CA 19-9 v séru

 CA 72-4 v séru

 Ca ionizované v krvi (měřené)

 Ca ionizované v krvi (výpočet)

 Ca v moči

 Ca v moči (odpad za 24 hodin)

 Ca v séru

 CEA v séru

 Cirkulující imunitní komplexy v séru

 CK MB mass v séru

 CK v séru

 Cl v likvoru

 Cl v moči

 Cl v moči (odpad za 24 hodin)

 Cl v séru

 Clearance kreatininu

 CO2 celkový v plné krvi - výpočet (Astrup)

 CYFRA 21-1 v séru

 Cystatin C v séru

 D

 D-dimery v plazmě

 Diferenciální rozpočet (mikroskopicky)

 Digoxin v séru

 E

 Elektroforéza lipidů v séru - interpretace

 Elektroforéza proteinů v séru - interpretace

 Eozinofilní metamyelocyt v plné krvi (Dif. rozpočet)

 Eozinofilní myelocyty v plné krvi (Dif. rozpočet)

 Eozinofilní segmenty v plné krvi (Dif. rozpočet)

 Eozinofilní tyče v plné krvi (Dif. rozpočet)

 Eozinofily absolutní počet v plné krvi (Krevní obraz)

 Erytrocyty v moči - Addisův sediment

 Erytrocyty v moči - Hamburgerův sediment

 Erytrocyty v plné krvi (Krevní obraz)

 Estradiol v séru

 F

 Fe v séru

 Feritin v séru

 Fibrinogen v plazmě

 FOB test ve stolici

 Folát v séru

 Fosfatáza kyselá v séru

 Frakce nezralých trombocytů absolutně

 Frakce nezralých trombocytů procentuálně

 FSH v séru

 G

 Gama-globulin - elektroforéza

 Gama-glutamyltransferáza v séru

 Glukóza v likvoru

 Glukóza v moči

 Glukóza v plné krvi (Astrup)

 Glukóza v plné krvi (odběr z prstu)

 Glukóza v séru

 Gumprechtovy stíny v plné krvi (Diferenciální rozpočet)

 H

 HBeAg v séru

 HBsAg v séru

 HBsAg v séru (konfirmace)

 HCG v séru

 HCO3 aktuální v plné krvi (Astrup)

 HCO3 standardní v plné krvi (Astrup)

 HE4 v séru

 Hematokrit v plné krvi (Krevní obraz)

 Hemoglobin A1c

 Hemoglobin v plné krvi (Astrup)

 Hemoglobin v plné krvi (Krevní obraz)

 HIV Ab/Ag v séru

 CH

 Chladové autoprotilátky

 Cholesterol celkový v séru

 Cholesterol HDL v séru

 Cholesterol non-HDL v séru výpočet

 Cholesterol LDL v séru

 Cholesterol LDL - výpočet

 Cholinesteráza v séru

 I

 IgA celkový v séru

 IgE celkový v séru

 IgG celkový v séru

 IgM celkový v séru

 IL 6 v séru

 Imunofixace v séru - interpretace

 Index aterogenity Klimov - výpočet

 Inzulin v séru

 K

 K v moči

 K v moči (odpad za 24 hodin)

 K v séru

 Karbohydrát-deficientní transferin v séru

 Karbohydrát-deficientní transferin v séru (Výpočet %CDT)

 Karbonylhemoglobin v plné krvi (Astrup)

 Kompatibilita krví - screening protilátek,křížový pokus

 Kortizol v séru

 Kreatinin v moči

 Kreatinin v moči (odpad za 24 hodin)

 Kreatinin v séru

 Krevní skupina

 Krevní skupina novorozence

 Kyselina močová v moči

 Kyselina močová v moči (odpad za 24 hodin)

 Kyselina močová v séru

 Kyslík volný - výpočet (Astrup)

 L

 Laktát  v likvoru

 Laktát v plné krvi, plazmě, séru (Astrup)

 Laktátdehydrogenáza v punktátu

 Laktátdehydrogenáza v séru

 LE buňky v plné krvi

 Leukocyty v moči - Addisův sediment

 Leukocyty v moči - Hamburgerův sediment

 Leukocyty v plné krvi (Krevní obraz)

 LH v séru

 Lipáza v séru

 Lymfocyty absolutní počet v plné krvi (Krevní obraz)

 Lymfocyty v plné krvi (Diferenciální rozpočet)

 M

 MCV v plné krvi (Krevní obraz)

 Methemoglobin v plné krvi (Astrup)

 Mg v moči

 Mg v moči (odpad za 24 hodin)

 Mg v séru

 MCH v plné krvi (Krevní obraz)

 MCHC v plné krvi (Krevní obraz)

 Moč chemicky + mikroskopicky

 Monocyty absolutní počet v plné krvi (Krevní obraz)

 Monocyty v plné krvi (Diferenciální rozpočet)

 MPV v plné krvi (Krevní obraz)

 Myeloblast v plné krvi (Dif. rozpočet)

 Myoglobin v séru

 N

 Na v moči

 Na v moči (odpad za 24 hodin)

 Na v séru

 Neutrofilní metamyelocyty v plné krvi (Dif. rozpočet)

 Neutrofilní myelocyty v plné krvi (Dif. rozpočet)

 Neutrofilní segmenty v plné krvi (Dif. rozpočet)

 Neutrofilní tyče v plné krvi (Diferenciální rozpočet)

 Neutrofilní seg. abs. počet v plné krvi (Krevní obraz)

 NGAL v moči

 Nízkomolekulární heparin v plazmě

 Normoblasty v plné krvi (Krevní obraz)

 

 O

 Odhad glomerulární filtace z cystatinu C dle CKD-EPI R7

 Odhad glomerulární filtrace z kreatininu dle MDRD R2

 Odhad glomerulární filtrace z kreatininu dle CKD-EPI R5

 Odhad reziduální renální funkce z Beta-trace proteinu

 Osmolalita efektivní v séru (výpočet)

 Osmolalita v moči (měřená)

 Osmolalita v séru (měřená)

 Osmolalita v séru (výpočet)

 Osmotická rezistence erytrocytů - maximální

 Osmotická rezistence erytrocytů - minimální

 Osteokalcin v séru

 P

 P v moči

 P v moči (odpad za 24 hodin)

 P v séru

 pCO2 v plné krvi (Astrup)

 PCT v plné krvi (Krevní obraz)

 PDW v plné krvi (Krevní obraz)

 pH v plné krvi (Astrup)

 Plazmatické buňky v plné krvi (Dif. rozpočet)

 PlGF v séru

 Poměr sFLT-1/PIGF v séru

 pO2 v plné krvi (Astrup)

 Pre-beta-lipoproteiny elektroforéza

 proBNP v séru

 Progesteron v séru

 proGRP v séru

 Prokalcitonin v séru

 Prolaktin v séru

 Promonocyt v plné krvi (Dif. rozpočet)

 Promyelocyt v plné krvi (Dif. rozpočet)

 Protein C v plazmě

 Protein celkový v moči

 Protein celkový v moči (odpad za 24 hodin)

 Protein celkový v likvoru

 Protein celkový v séru

 Protrombinový test - INR v plazmě

 Protrombinový test ratio v plazmě

 Protrombinový test v plazmě (koag. čas kontroly)

 Protrombinový test v plazmě (koag. čas pacienta)

 Průkaz krve ve stolici

 Přímý antiglobulinový test (PAT)

 PSA - podíl volné frakce v séru

 PSA celkový v séru

 PSA volný v séru

 PTH intaktní v séru

 PDW v plné krvi (Krevní obraz)

 R

 Retikulocyty v plné krvi

 Rizikový index - výpočet

 

 S

 SARS-CoV-2 IgG

 SARS-CoV-2 IgG II Quant

 SARS-CoV-2 IgM

 Saturace hemoglobinu kyslíkem v plné krvi (Astrup)

 Screening drog v moči

 Screening nepravidelných protilátek  - NAT + enzym

 Sedimentace erytrocytů za 1 hodinu /2 hodiny

 Sérový amyloid A v séru

 sFlt-1 v séru

 T

 T-uptake v séru

 T3 celkový v séru

 T3 volný v séru

 T3 volný v séru (výpočet)

 T4 celkový v séru

 T4 volný v séru

 T4 volný v séru (index)

 T4 volný v séru (výpočet)

 Teofylin v séru

 Testosteron v séru

 Transferin saturovaný železem v séru (výpočet)

 Transferin v séru

 Transferin v séru (pro CDT)

 Triacylglyceroly v séru

 Trombinový test v plazmě

 Trombocyty v plné krvi (Krevní obraz)

 Troponin I ultrasenzitivní v plazmě

 Troponin T ultrasenzitivní v séru

 TSH v séru

 Tyreoglobulin v séru

 U

 Urea v moči

 Urea v moči (odpad za 24 hodin)

 Urea v séru

 V

 Vazebná kapacita Fe v séru

 Válce v moči - Addisův sediment

 Válce v moči - Hamburgerův sediment

 Vitamín D v séru

 X

 Xarelto (anti-Xa aktivita) v plazmě