AbstraktOSN-E

Immunochemický průkaz krve ve stolici je citlivý test, který je určen, na rozdíl od screeningového Haemoccult testu, k vyloučení krvácení do GIT. Test je založen na imunochemické detekci hemoglobinu reakcí s monoklonální protilátkou proti lidskému hemoglobinu. Detekce proteinu (lidského hemoglobinu) monoklonální protilátkou vylučuje možnost ovlivnění jiným zdrojem hemoglobinu (potrava), odpadá interference chemických látek, není nutná specielní dieta.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Hodnocení je pouze kvalitativní.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Imunochemické testy (iFOBT) jsou vhodné pro detekci/vyloučení krvácení u symptomatických nemocných, kde test okultního krvácení je jedním z řady vyšetřovacích postupů. Senzitivita a pozitivní průkaz je výrazně ovlivněn také rozdílnou degradací obou složek hemoglobinu s ohledem na proximodistální gradient v trávicím ústrojí. Globin je degradován mnohem rychleji, a pozitivita imunochemických testů téměř eliminuje detekci krvácení v horní části trávicí trubice. Degradace hemu je výrazně pomaleší, proto chemicky orientované testy FOBT, např.

Haemoccult, mohou reagovat i na krvácení z vyšších oblastí GITT.

 

Na imunochemickém principu jsou založeny testy hemaglutinační, latexové imunoprecipitace, radiální imunodifúze a imunoafinitní chromatografie. Citlivost imunochemických testů je výrazně vyšší; v závislosti na technice i < 0,1 mg hemoglobinu/g stolice.

 

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Provedení testu - imunochemické testy se výrazně liší podle typu použité techniky. V poslední době je nejrozšířenější varianta imunoafinitní chromatografie. Pacient odebere 1 vzorek stolice do odběrové nádobky se stabilizujícím roztokem. Odběr vzorku stolice však zahrnuje výrazné riziko preanalytické chyby. Laboratorní zpracování spočívá v aplikaci kapky extraktu na test a odečtení 1 nebo 2 barevných proužků, které detekují přítomnost pouze protilátky s barevným markerem (negativní test, 1 barevný proužek) nebo vznik komplexu antigenu-protilátky (pozitivní test, 2 barevné proužky). Hodnocení je opět pouze kvalitativní.

Literatura

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/