Alaninaminotransferáza v séru
ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie)


Synonyma: ALT v séru Zkratka: S_ALT.
Lokální kód: 38 Kód NČLP: 00581
Kód VZP rutina: 81337 Kód VZP statim: 81111

Princip stanovení: Spektrofotometrie - kinetika
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 3 Den
Stabilita při 4-8°C: 1 Týden
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní. U vzorků skladovaných při teplotě -20 °C po dobu 8 dní byl zaznamenán 11% pokles aktivity ALT; u vzorků skladovaných při teplotě -20 °C po dobu 1 měsíce byl pokles aktivity ALT 20 %.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0,05 0,73 µkat/l L
F 0D 99R+ 0,05 0,73 µkat/l L
M 0D 99R+ 0,05 0,85 µkat/l L
1M 11D 1R 0,05 0,85 µkat/l L
1R 15R 0,05 0,61 µkat/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

 

OSN-SAbstraktOSN-E

Patří mezi aminotransferázy - enzymy, stanovované při tzv. jaterních testech. Katalyzuje reverzibilní přenos aminoskupiny mezi L‑alaninem a 2‑oxoglutarátem. Největší aktivitu ALT mají hepatocyty. Svou funkci plní tento enzym v cytoplazmě, do krve se ve větší míře dostává při buněčném poškození. Obecně se aktivita v séru zvyšuje hlavně při onemocnění jater. Nejvíce bývá zvýšená při virové hepatitidě, toxickém poškození jater a při akutní hypoxii.

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Aktivita je mírně snížená v těhotenství. Vleže je aktivita enzymů obecně o 10 ‑ 15 % nižší. Slabě zvýšené hodnoty nalézáme u dětí. Muži mají vyšší hodnoty ALT než ženy. Ze dne na den se aktivita může lišit až o 30 %. Fyzická zátěž hodnoty zvyšuje. Zvýšená aktivita byla také prokázána u obézních lidí.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

Zvýšené hodnoty aktivity ALT v séru

 

1) poškození jater

ALT je enzym specifický pro játra, zvýšení aktivity více než 15 krát, než je jeho horní referenční mez v séru, je vždy indikátorem akutní nekrózy jaterních buněk buď virového, toxického nebo oběhového původu.

·         akutní virová hepatitida ‑ aktivita stoupá už týden před ikterem (2 - 3násobné hodnoty), vrchol bývá 7 až 12 dní po nástupu ikteru, maximální hodnota aktivity je 20krát až 100krát vyšší než horní referenční mez (průměrně bývá 50násobné zvýšení), u nekomplikovaného průběhu se normalizuje u hepatitidy A do 3 až 5 týdnů, u hepatitidy B později ‑ do 6 až 12 týdnů, návrat je pomalejší i u cholestatické formy; u hepatitidy C je průběh obdobný

·         chronická hepatitida - podezření na chronický průběh: přetrvává‑li zvýšení 6 měsíců (zvýšení 2 ‑ 3krát u perzistující chronické hepatitidy, 4 a vícekrát u aktivní formy)

·         alkohol‑toxická hepatitida - aktivita ALT je mnohem nižší než při akutní virové hepatitidě

·         toxické poškození ‑ výše vzestupu je výrazem rozsahu postižení (např. otrava tetrachlormethanem nebo muchomůrkou zelenou); také po požití většího množství alkoholu krátkodobý vzestup; zvyšují se také LD, GMD a GGT

·         infekční mononukleóza - maximálně 20násobné zvýšení

·         sepse

·         dekompenzovaná jaterní cirhóza - maximálně 4 až 5krát vyšší aktivita, většinou nižší než AST

·         karcinom jater - 5 až 10násobné zvýšení,

·         metastázy do jater - pomalý vzestup, AST/ALT = 1 nebo více (GGT a GMD stoupají dříve)

·         srdeční selhání (městnání krve v játrech) - zvýšení 10 až 50krát

·         cholangitida

·         biliární kolika (vrací se k normě za několik dní)

·         extrahepatální cholestáza - zvýšení 2 až 4krát

 

2) šok - zvýšení více než 10krát

 

3) Reyův syndrom

 

4) po terapeutické aplikaci hovězího nebo prasečího heparinu

 

Snížené hodnoty aktivity ALT v séru

·         deficit vitaminu B6 (pyridoxin, prekurzor pyridoxalfosfátu ‑ koenzymu ALT)

 

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

U dětí s akutní lymfoblastickou leukemií je vysoká aktivita ALT spojena s rychlou progresivitou tohoto onemocnění.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

AST/ALT (de Ritisův kvocient)

Poměr aktivity AST/ALT v séru slouží jako prognostický ukazatel. Hodnoty nad 0,7 (případně nad 1) jsou prognosticky závažnější. U akutní a chronické virové hepatitidy bývá poměr v rozmezí 0,5 ‑ 0,8; u cirhózy nealkoholického původu nad 1; nejvyšší hodnoty nacházíme u alkoholického poškození jater.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení ALT v séru je spolu s AST nejčasnějším a nejcitlivějším indikátorem porušení celistvosti membrány hepatocytu. Je specifické pro posouzení jaterního poškození. Diagnostická senzitivita pro hepatobiliární onemocnění je 83 %, diagnostická specifita 98 % (vzhledem ke zdravým jedincům) a 84 % (vzhledem k nemocným s nejaterními chorobami). Stanovení je více citlivé k detekci poškození hepatocytů než k detekci biliární obstrukce. Na poškození jater je specifičtější než stanovení aktivity AST, avšak je méně citlivé než AST k poškození jater způsobenému alkoholem.

Vhodné jako screening na hepatitidu, včetně non‑A a non‑B.

Je to citlivý test srdeční nedostatečnosti.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

http://www.enclabmed.cz/