Amyláza v moči
AMS (Moč; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie)


Synonyma: AMS v moči Zkratka: U_AMS.
Lokální kód: 162 Kód NČLP: 00635
Kód VZP rutina: 81345 Kód VZP statim: 81117

Princip stanovení: Spektrofotometrie - kinetika (substrát CNPG3)
Odebíraný materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebírané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Pokyny k odběru vzorku: Odběr moče do plastové nádoby určené k tomuto účelu bez konzervačních přísad.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Den
Stabilita při 4-8°C: 10 Den
Stabilita při -20°C: 3 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <10 µkat/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

 

OSN-SAbstraktOSN-E

AMS (alfa-amyláza) je trávicí enzym produkovaný slinnými žlázami a pankreatem při trávení sacharidů potravy. Hydrolyticky štěpí alfa-1,4-glykosidové vazby škrobu, glykogenu a podobných polysacharidů. Vyskytuje se ve dvou hlavních formách: jako slinný a pankreatický izoenzym. Díky malé velikosti své molekuly je alfa-amyláza filtrována v ledvinách, část je reabsorbována a část se vylučuje močí. Zvýšenou aktivitu v séru nacházíme při onemocnění žláz, které tento enzym produkují, při destrukci tkání enzymy obsahujících nebo při snížené schopnosti ledvin alfa‑amylázu vylučovat.

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Novorozenci mají nižší aktivitu a‑amylázy. Děti do 2 let nemají v séru aktivitu pankreatické AMS. V těhotenství bývá aktivita vyšší. Obecně je aktivita enzymů vleže o 10 ‑ 15 % nižší.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

Zvýšené hodnoty aktivity AMS v séru

 

A) poškození produkujících exokrinních žláz

1. onemocnění pankreatu

·         akutní pankreatitida - zvýšení aktivity více než 3krát, hodnoty se začínají zvyšovat 3 až 12 hodin po atace, maxima dosahují za 20 ‑ 30 hodin, normalizují se do 4 dnů, zvýšení v moči přetrvává déle a nastupuje později než v séru; u chronické pankreatitidy aktivita AMS nemusí být zvýšená, nutno provést funkční testy

·         obstrukční chronická pankreatitida - aktivita zvýšena až 20krát

·         pseudocysty - přetrvávající mírné zvýšení

·         úraz nebo operace pankreatu

·         přetlak ve žlučových cestách (kolika, podání opiátů)

·         penetrující žaludeční nebo duodenální vřed, perforace žlučníku - zvýšení není příliš výrazné (méně než 3krát)

 

2. onemocnění slinných žláz

·         parotitida - více než 2krát zvýšená aktivita

·         sialolitiáza

·         trauma

·         nádor

 

B) snížené vylučování AMS ledvinami (v moči je aktivita snížena)

·         renální insuficience - snížená glomerulární filtrace; většinou ne více než 3krát zvýšená aktivita

·         makroamylázemie - v krvi se hromadí makromolekulární komplex AMS s IgG nebo s IgA, který neprochází glomerulem; v moči se tedy aktivita nezvyšuje

 

C) ektopická AMS

·         forma amylázy produkovaná metastazujícími nádory - až 25krát zvýšená aktivita

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Aktivita a‑AMS v séru se zvyšuje při celé řadě onemocnění (u akutní pankreatitidy ve 100 %, ale také v 80 % u všech akutních bolestí břicha). Indikátorem akutní pankreatitidy je 5násobné zvýšení aktivity. Specifičtější je stanovení pankreatického izoenzymu, jehož aktivita se u akutních bolestí břicha zvyšuje jen v 10 %. Stanovení aktivity se používá k diferenciální diagnostice akutní nebo chronické pankreatitidy, která může nebo nemusí souviset s alkoholismem.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

a‑amylázu produkují žlázy trávicího traktu (slinné žlázy, slinivka břišní) a v menší míře i jiné orgány. Jsou popsány 3 geny, jejichž produktem je a‑AMS. Všechny se nacházejí na 1. chromozómu (AMY1 - slinná AMS, prekurzor má 511 aminokyselin, Mr =  57 768; AMY2A - pankreatická AMS, prekurzor má 511 aminokyselin, Mr = 57 707; AMY2B - 2B AMS, prekurzor má 511 aminokyselin, Mr = 57 710).

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Pankreatický izoenzym je produkován pankreatem do duodena. Jako slinná a‑AMS se označují všechny ostatní nepankreatické zdroje a‑amylázy. Tvoří až 60 % z celkové a‑AMS. Nachází se ve slinách, příušní slinné žláze, plicích, kostní dřeni, štítné žláze, ductu Fallopii, příčně pruhovaném svalu, játrech, vaječníku, prsní žláze, aj. (tzv. salivary-like AMS).

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Alfa-amyláza je vylučována glomerulární filtrací, v tubulech se 50 % profiltrovaného enzymu zpětně vstřebává a je degradováno v tubulárních buňkách. V moči nacházíme (díky zahuštění moči) vyšší koncentraci AMS než v séru. Pankreatický izoenzym se lépe vylučuje, v moči se ho vyskytuje více než izoenzymu slinného.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

6 ‑ 12 hodin

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

http://www.enclabmed.cz/