Base excess standardní v krvi (Astrup)
Base excess (P; přírůstek látk. konc. [mmol/l] Výpočtová metoda)


Synonyma: Astrup-SBE Zkratka: B_SBE.
Lokální kód: 125 Kód NČLP: 01094
Kód VZP rutina: 81585 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Odebírané množství: 140 µl
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 30 minut od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 15 minut od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Odebranou krev dokonale promíchat, dobře uzavřít.
Pokyny k transportu: Odebranou krev doručte bezprostředně po odběru do laboratoře (nejlépe na ledě).

Pokyny k odběru vzorku: Anaerobní odběr bez vzduchových bublin.
Nejvhodnější vzorkem je ARTERIÁLNÍ krev (možno ze zavedeného arteriálního katetru), následně je možné odběr provést z arterializované KAPILÁRNÍ krve (bříška prstů či ušní lalůček) a jako nejméně vhodný je odběr venózní krve, který musí být zajištěn striktně pouze z centrálního žilního katetru či portu. Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (kapilára, Monovette: oranžový uzávěr, stříkačka s protisráž. úpravou).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 15 Minuta
Stabilita při 4-8°C: 1 Hodina
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D -7,5 -0,5 mmol/l L
2D 5D -3,4 2,3 mmol/l L
6D 3R -3,4 2,3 mmol/l L
3R 4R -3 2,5 mmol/l L
4R 99R+ -2,5 2,5 mmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Výpočet v rámci vyšetření acidobazické rovnováhy z hodnot pH a pCO2 (případně hemoglobinu). Base excess reprezentuje koncentraci bází určených titrací vyšetřované tekutiny, aby se pH rovnalo hodnotě 7,40 při pCO2 5,33 kPa a teplotě 37 °C v oxygenované krvi. Provádíme automaticky v rámci vyšetření ABR - Astrup.Další informace:

Abstrakt

Base excess reprezentuje koncentraci bází určených titrací vyšetřované tekutiny, aby se pH rovnalo hodnotě 7,40 při pCO2 5,33 kPa a teplotě 37 °C v oxygenované krvi. Počítaný parametr, který hodnotí pouze metabolickou složku acidobazické rovnováhy. Při metabolické acidóze by bylo nutné přidávat silnou zásadu; odpovídající parametr se označuje jako nedostatek bazí, base deficit, BD, nebo (častěji) se vyjadřuje jako záporný BE. Metabolické acidóze odpovídá záporný BE a metabolické alkalóze odpovídá kladný BE. Udává se jako látková koncentrace v mmol/l na diferenční škále (nule neodpovídá přirozené nulové koncentraci analytu). Vyšetřovanou tekutinou může být běžně krev, plazma nebo ECT (modelová hypotetická tekutina odpovídající pufračním systémům krve a intersticiální tekutiny). Base excess krve se počítá pro aktuální koncentraci celkového hemoglobinu, base excess plazmy pro nulovou koncentraci hemoglobinu a base excess ECT pro modelovou extracelulární tekutinu. Modelovou tekutinu lze získat zředěním jednoho objemu krve dvěma objemy vlastní plazmy.

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz/