Bilirubin konjugovaný v séru
Bilirubin konjugovaný (S; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie)


Synonyma: Bilirubin přímý v séru Zkratka: S_BILK
Lokální kód: 34 Kód NČLP: 01157
Kód VZP rutina: 81363 Kód VZP statim: 81123

Princip stanovení: Spektrofotometrie - diazoreakce
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Zabránit hemolýze vzorku. Lipémie zkresluje výsledky.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Den
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C: 12 Týden
Stabilita při -70°C: 12 Týden
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Bilirubin je na světle nestabilní, nutno chránit vzorky před přímým osvětlením.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 8,6 µmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Interference léků nebo endogenních látek může ovlivnit výsledky.

Další informace:

AbstraktOSN-E

Koncentrace bilirubinu v séru závisí hlavně na míře odbourávání hemoglobinu z erytrocytů, schopnosti jater vychytat bilirubin z krve a vyloučit jej do žluče. Patologické jsou zvýšené koncentrace bilirubinu (hyperbilirubinémie), zvýšení nad 43 umol/l způsobuje žluté zbarvení kůže a sliznic (ikterus). Příčina může být prehepatální (zvýšená hemolýza), hepatální (poškození jater) nebo posthepatální (cholestáza). Vyskytují se i vrozené poruchy metabolismu bilirubinu, fyziologicky bývá jeho koncentrace zvýšena u novorozenců. V séru se nejčastěji stanovuje celkový bilirubin, který je tvořen třemi frakcemi: nekonjugovaným (tzv. nepřímým) bilirubinem, konjugovaným + delta-bilirubinem (= přímý bilirubin). Fyziologicky se v séru nachází hlavně nekonjugovaný bilirubin, který je vázán na albumin a nevylučuje se proto močí. Poruchy na různé úrovni metabolismu bilirubinu vedou k různému zvýšení koncentrace jednotlivých frakcí, patologicky se bilirubin nebo produkty jeho odbourávání (urobilinoidy) vyskytují i v moči. Stanovení koncentrace se provádí nejčastěji pomocí diazotační reakce za vzniku barevného azobilirubinu, který se stanovuje fotometricky.

 

Konjugovaný bilirubin (přímý bilirubin) je tvořen navázáním silně polární látky na molekulu bilirubinu, např. glukuronová kyselina přesněji ester – bilirubinglukuronid, bilirubindiglukuronid., která zvýší jeho rozpustnost ve vodě. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě se dostává do moči. Konjugace bilirubinu probíhá v hepatocytu, volný bilirubin se po uvolnění z albuminu a vstupu do buňky váže na ligandin, za účasti glukosyltransferázy UDP-glukuronyltransferázy je konjugován s glukuronovou kyselinou a v této formě přestupuje do žluči. Vzhledem k nepolárnímu charakteru je v séru přenášen zejm. ve vazbě na albuminu, není vylučován do moči. Jeho koncentrace v séru je zvýšena při hemolýze či poruchách konjugace, Gilbertově syndromu. Syn. nepřímý bilirubin, volný bilirubin bilirubinemie – koncentrace bilirubinu v krvi. Zvýšená hladina hyperbilirubinemie vede ke žlutému zbarvení kůže a sliznic.

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz/