Cl v moči (odpad za 24 hodin)
Cl (dU; látkový tok [mmol/d] Výpočtová metoda)


Synonyma: Chloridy v moči (odpad) Zkratka: fU_Cl..
Lokální kód: 154 Kód NČLP: 01427
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebírané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Pokyny k odběru vzorku: Stanovuje se ve sbírané moči. Moč za 24 hodin sbírejte do plastových sběrných lahví bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u dětí na 1 ml) a odlijte vzorek. Na žádanku vyznačte přesně dobu sběru a objem moče. Moč po dobu sběru uchovávejte při pokojové teplotě.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 7 Den
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C: 7 Den
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1R 2 10 mmol/d L
1R 7R 22 73 mmol/d L
7R 14R 51 131 mmol/d L
14R 99R+ 120 260 mmol/d L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, ve velkém množství se nacházejí také v sekretech gastrointestinálního traktu. Přísun potravou závisí na množství soli v dietě, bývá podstatně vyšší než skutečná potřeba organismu. Z těla se vylučuje převážně močí.

Role v metabolismu

Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny. Ve velkém množství se nacházejí i v sekretech produkovaných trávicím traktem.

 

Zdroj (syntéza, příjem)

V Tabulce 1 je uveden průměrný denní příjem chloridového aniontu, který by měl být základem racionální, méně slané diety. Ve skutečnosti jsou ale reálné přívody chloridového aniontu podstatně vyšší.

 

Tabulka 1

Průměrný denní příjem chloridového aniontu v mg a mmol mmol (Nutrient reference values for Australia and New Zealand, 2006, pro porovnání v závorce údaje Dietary reference intakes, 2005)

 

Skupina

Příjem celkem (mg)

Příjem celkem (mmol)

muži, 19 - 50 let

710 – 1420 (2300)

20 – 40 (65)

muži, 51 – 70 let

710 – 1420 (2000)

20 – 40 (55)

muži, nad 70 let

710 – 1420 (1800)

20 – 40 (50)

ženy, 19 – 50 let

710 – 1420 (2300)

20 – 40 (65)

ženy, 51 – 70 let

710 – 1420 (2000)

20 – 40 (55)

ženy, nad 70 let

710 – 1420 (1800)

20 – 40 (50)

těhotné, 14 – 50 let

710 – 1420 (2300)

20 – 40 (65)

laktace, 14 – 50 let

710 – 1420 (2300)

20 – 40 (65)

 

Poznámka: Nutrient reference values for Australia and New Zealand, 2006 údaje pro chloridový anion neuvádí, ale hodnoty lze odvodit od doporučení sodného kationtu, kde se předpokládá ekvimolární příjem sodného a chloridového iontu ve formě NaCl.

 

Chloridový aniont se z potravy vstřebává kompletně pasivním a aktivním transportem. Pokud na střevní buňky působí cholerový toxin, dochází k vysoké produkci cyklického AMP, čímž se utlumuje absorpce sodného kationtu a aktivuje sekreční transportní systém buněk krypt s následnou akumulací sodného a chloridového iontu v lumen. Hromadění NaCl ve střevě vede ke zvýšení akumulace vody ve střevním lumen osmotickým mechanismem a výsledkem je průjem. Z hlediska transportu chloridů se jedná o permanentně otevřený kanál CFTR (heterozygoti s cystickou fibrózou tak mají výhodu při onemocnění cholerou). 

 

Distribuce v organismu, obsah ve tkáních

Produkce chloridů v gastrointestinálním traktu dosahuje obrovských hodnot – žaludek produkuje až 5000 mmol/den, střevo 3000 mmol/den, pankreatická tekutina 1400 mmol/den, sliny 1200 mmol/den, žluč 1200 mmol/den. Secernovaná tekutina se spolu s ionty recykluje zpět do oběhu.

Koncentrace chloridů se zvyšuje podle Gibbsovy a Donnanovy rovnováhy v kompartmentu bez proteinů. Typicky je proto zvýšená koncentrace chloridů v likvoru, intersticiální tekutině, v transudátech.

 

Chloridový posun

Koncentrace chloridů ve venózní plazmě je nižší než v arteriální, protože koncentrace chloridů v erytrocytech žilní krve je vyšší než v erytrocytech krev arteriální. Je to způsobeno chloridovým posunem (chloride shift, Hamburgerův shift), který je podmíněn zvýšenou afinitou chloridového aniontu k deoxyhemoglobinu, vstupem Cl- do erytrocytů ve venózní krvi a výstupem HCO3- z erytrocytů  ve venózní krvi. Tvorbu hydrogenkarbonátu zajišťuje karbonátdehydratáza erytrocytů (karboanhydráza). Při snížení pCO2 v plicích se chloridy vrací zpět do erytrocytů.

 

Tabulka 2

Chloridový aniont – výskyt v organismu

 

Pojem

Kvantita

Jednotka

Poznámka

Koncentrace v plazmě

98 – 106

mmol/l

 

Denní příjem potravou

50 - 280

mmol/d

silně závislé na obsahu soli v dietě; hlavní zdroje: stolní sůl, hovězí maso, sýry, zelené olivy, chaluhy, chipsy, sardinky

Koncentrace v ECT

100 – 107

mmol/l

variabilní údaje v litratuře

Koncentrace v ICT

kolem 4

mmol/l

zvýšena v erytrocytech ve venózní krvi

Celková zásoba v organismu

28 – 33

mmol/kg

směnitelné chloridy, kolem 2100 mmol pro hmotnost 70 kg, u mužů je zásoba mírně vyšší

Denní eliminace ledvinami

120 – 240

mmol/den

silně závislá na přívodu

Denní eliminace stolicí

pod 20

mmol/den

 

Absorpce střevem

100

%

 

 

Způsob vylučování nebo metabolismus

Chloridy jsou vylučovány převážně ledvinami. V glomerulech dochází k volné filtraci, přes 85 % se zpětně vstřebává pasivním transportem v proximálním tubulu. Řízení sekrece zajišťuje aldosteron v distálních partiích nefronu. Ledviny regulují koncentraci chloridů v moči (a plazmě) velmi efektivně, u zvracení nebo odsávání žaludeční šťávy může koncentrace chloridů v moči klesat pod 5 mmol/l, podobně nízké koncentrace se objevují při delším hladovění. Vylučování chloridů během nočního odpočinku je na úrovni 30 – 40 mmol/den, přes den může stoupat na pětinásobek této hodnoty.

 

Literatura

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz