C-peptid v séru
C-peptid (S; látková konc. [pmol/l] ECLIA)


Synonyma: Spojovací peptid proinzulinu Zkratka: S_CPEP
Lokální kód: 630 Kód NČLP: 01485
Kód VZP rutina: 93145 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA - Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva:
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Ihned po odběru transportovat do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Vhodné je vyšetření po zátěži. Za fyziologickou reakci na stimulaci se považuje přibližně 3 násobný vzestup koncentrace C-peptidu.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 4 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 24 Hodina
Stabilita při -20°C: 30 Den
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Při delším skladování je nutno vyvarovat se opakovaného rozmrazování. Stanovení vadí hemolýza.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 370 1470 nmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

C-peptid je jednoduchý polypeptid, tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků s molekulární hmotností 3025. Využívá je jako ukazatel skutečné syntézy inzulinu. Stanovení C-peptidu v periferní krvi lépe odráží skutečnou endogenní sekreci inzulinu než stanovení inzulinu samotného. Kromě toho při stanovení C-peptidu neinterferuje exogenní inzulin. Stanovení se provádí po provokaci (např. glukosou, tolbutamidem).

Zdroj (syntéza, příjem)

Účinkem specifických enzymů se proinsulin štěpí za vzniku ekvimolárního množství C-peptidu a inzulinu, které jsou vylučovány z beta-buněk Langerhansových ostrůvků. Současně se uvolňuje i proinzulin, jehož množství je za normálních okolností menší než 20 % vylučovaného inzulinu.

 

Způsob vylučování nebo metabolismus

Játra zachycují kolem 12 % C-peptidu. Proto stanovení C-peptidu v plazmě poskytuje mnohem spolehlivější informaci o sekreci beta-buněk než samotný inzulin. Podstatná část C-peptidu se z oběhu prostřednictvím ledvin vylučuje do moče.

 

Biologický poločas

C-peptid cirkuluje v plazmě s poločasem 11 minut.

 

Kontrolní (řídící) mechanismy

Pacienti, trpící onemocněním ledvin, vykazují velmi často zvýšené hladiny C-peptidu, protože se méně C-peptidu vylučuje do moče. V těchto případech hladiny zjištěné během hladovění nemají valný význam a je nutno použít pouze dynamické testy. U diabetes mellitus, typ I /dříve IDDM/ hladiny C-peptidu po hladovění a po stimulaci vypovídají o poškození beta-buněk autoimunitním zánětem ostrůvků ("insulitis").

 

Použití pro klinické účely

Hodnocení hladin C-peptidu

 

Onemocnění

Hodnocení výsledků

Hyperinzulinismus z organických příčin (tumor, hyperplazie)

Zvýšená hodnota nalačno. Maximální hodnoty se dosáhne později (normálně za 5 minut, při adenomu za 10 minut, při karcinomu za 70 minut). Návrat k výchozí hodnotě je rovněž opožděn (normálně za 50 minut, při adenomu za 120 minut, při karcinomu za více než 120 minut).

Hypoglykemie idiopatická

C-peptid je normální.

Hypoglycaemia factitia

Koncentrace inzulinu vyšší než C-peptidu.

 

 

 

Literatura

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz