Sedimentace erytrocytů za 1 hodinu /2 hodiny
FW za 1 hod. / 2 hod. (Krev; délka [mm] Vizuální/přístrojový odečet)


Synonyma: sedimentace erytrocytů dle Fahreuse a Westergren (FW) Zkratka: B_FW12
Lokální kód: 378 Kód NČLP: 01679
Kód VZP rutina: 09133 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Vizuální/přístrojový odečet
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+4
Odebírané množství: 3,5 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Pondělí až pátek Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Vyšetření se provádí ihned v místě odběru nebo po doručení materiálu do laboratoře.
Pokyny k transportu: Vzorek po odběru ihned transportujte do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Nutno dokonale promíchat a ihned vložit do sedimetačního stojanu. Množství odebrané krve závisí na použitém odběrovém systému (SEDIVETTE: fialový uzávěr, KIMASED: černý uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:
Referenční rozmezí (zdroj: SEKK):
F (0-50 R) - 6/12
M (0-50 R) - 4/8
F (50-99 R) - 10/21
M (50-99 R) - 6/13

Autorské poznámky:
Sedimentace erytrocytů je založena samovolné sedimentaci v důsledku tvorby erytrocytových agregátů. Používá se nesrážlivá krev (citrát sodný). Rychlost sedimentace je ovlivněna kvalitou a koncentrací proteinů v plasmě, počtem erytrocytů, polohou sedimentační kapiláry a teplotou zevního prostředí.
Pro měření rychlosti sedimentace dle Fahreuse a Westergrena se užívá krev odebraná do 0,106 molárního roztoku citrátu sodného v poměru 1díl citrátu + 4 díly krve. Krví se naplní měřicí kapiláry o vnitřním průměru 2,5 mm a délce 200 mm. Na kapiláře je milimetrová stupnice, ze které lze odečíst hloubku poklesu sloupce erytrocytů. Při měření musí být kapilára postavena kolmo, teplota okolí má být v rozmezí 20 °C – 27 °C. Výsledky se uvádějí v mm poklesu erytrocytárního sloupce za časovou jednotku – nejčastěji za 1 a 2 hodiny. Jsou dostupné odběrové soupravy, u kterých je umožněn odečet za 30 minut a za 1 hodinu (zkumavka KIMASED) (zdroj: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).

Další informace: