T4 volný v séru (index)
T4 volný (S; látková konc. [pmol/l] Výpočtová metoda)


Synonyma: Index volného tyroxinu Zkratka: S_FTI.
Lokální kód: 64 Kód NČLP: 01836
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do:
Odebírané množství:
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků:
Pokyny k transportu:

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 64,35 154,4 pmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
FTI je index volného tyroxinu, který se provádí automaticky, podmínkou výpočtu je stanovení T-uptake (č.m. 62) a celkového T4 (č.m. 60) v séru. Poskytuje odhad hladiny volného T4 v krvi. Jedná se o obsolentní metodu, která byla nahrazena metodami pro stanovení volného T3 a T4.

Další informace: