Hemoglobin v plné krvi (Astrup)
Hemoglobin (Krev; hmot. konc. [g/l] Fotometrie)


Synonyma: HB v plné krvi (Astrup) Zkratka: B_HB..
Lokální kód: 118 Kód NČLP: 01990
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Fotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Odebírané množství: 140 µl
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 30 minut od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 15 minut od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Anaerobní odběr bez vzduchových bublin.
Nejvhodnější vzorkem je ARTERIÁLNÍ krev (možno ze zavedeného arteriálního katetru), následně je možné odběr provést z arterializované KAPILÁRNÍ krve (bříška prstů či ušní lalůček) a jako nejméně vhodný je odběr venózní krve, který musí být zajištěn striktně pouze z centrálního žilního katetru či portu. Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (kapilára, Monovette: oranžový uzávěr, stříkačka s protisráž. úpravou).
Pokyny k transportu: Odebranou krev doručte bezprostředně po odběru do laboratoře (nejlépe na ledě).

Pokyny k odběru vzorku: Anaerobní odběr krve venózní, kapilární, arteriální nebo smíšené. Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (kapilára, Monovette: oranžový uzávěr, stříkačka s protisráž. úpravou).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 15 Minuta
Stabilita při 4-8°C: 1 Hodina
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Stabilita hemoglobinu je delší než stabilita erytrocytů proto, že vlivem skladování dochází k hemolýze erytrocytů, která na hladinu hemoglobinu nemá vliv.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 145 225 g/l
3D 2T 135 215 g/l
2T 4T 125 205 g/l
4T 2M 100 180 g/l
2M 3M 90 140 g/l
3M 6M 95 135 g/l
6M 2R 105 135 g/l
2R 6R 115 135 g/l
6R 12R 115 155 g/l
F 12R 15R 120 160 g/l
M 12R 15R 130 160 g/l
15R 99R+ 120 160 g/l


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Provádíme automaticky v rámci vyšetření ABR - Astrup.

Další informace: