Hemoglobin v plné krvi (Krevní obraz)
Hemoglobin (Krev; hmot. konc. [g/l] Abs. spektrofotometrie)


Synonyma: Hb v plné krvi (KO) Zkratka: B_HGB.
Lokální kód: 410 Kód NČLP: 01991
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 2 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.


Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 24 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Stabilita hemoglobinu je delší než stabilita erytrocytů proto, že vlivem skladování dochází k hemolýze erytrocytů, která na hladinu hemoglobinu nemá vliv.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 145 225 g/l L
3D 2T 135 215 g/l L
2T 4T 125 205 g/l L
4T 2M 100 180 g/l L
2M 3M 90 140 g/l L
3M 6M 95 135 g/l L
6M 2R 105 135 g/l L
2R 6R 15 135 g/l L
6R 12R 115 155 g/l L
F 12R 15R 120 160 g/l L
M 12R 15R 130 160 g/l L
F 15R 99R+ 120 160 g/l L
M 15R 99R+ 135 175 g/l L


Doplňující klinické informace:
Zvýšené hodnoty koncentrace Hb v krvi se vyskytují u polycytémia vera a u sekundárních polyglobulií (ICHS, plicní choroby, dehydratace a po delším pobytu ve vyšších nadmořských výškách). Snížené hodnoty jsou časté u různých anémií a v období těhotenství.

Autorské poznámky:
Stanovení hemoglobinu je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření.
Hemoglobin je červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech. Jeho nejdůležitější funkcí je přenos kyslíku do tkání. Hemoglobin je tetramerní molekula složená ze čtyř globinových (bílkovinných) řetězců, z nichž každý obsahuje jeden hem (feroprotoporfirin). Fyziologicky se u lidí vyskytují tato stádia hemoglobinu: embryonální (Hb Gower), fetální (HbF), dospělých (Hb A1, Hb A2, Hb A3).
Lidský hemoglobin je tvořen hlavní doménou HbA a několika menšími komponenty, ze kterých je pouze Hb A2 geneticky podmíněn a ostatní tzv. modifikované hemoglobiny HbA1a, HbA1b a HbA1c jsou formovány sekundárně pod vlivem exogenních faktorů.
Během fetálního období jsou embryonální syntetizované hemoglobiny Hb Gower 1, Hb Gower 2 a Hb Portland vytlačovány HbF a to od 5. až 7. gestačního týdne. Novorozenec má pak v době porodu asi 80% fetálního a 20% HbA. Během prvních šesti měsíců po porodu dochází k výraznému posunu vyzrávání hemoglobinu k dospělé formě, které dosahují ke 12. měsíci života.
Strukturálně je molekula hemoglobinu tvořena ze 4 hemů a bílkovinné molekuly (globinu), která sama sestává ze dvou identických polypeptidových řetězců. Poruchy (i hereditární) spojené s defektem v syntéze (thalasemický syndrom) nebo abnormální strukturou bílkovinných molekul se označují jako hemoglobinopatie. Mezi strukturálně patologické hemoglobiny patří HbS a jeho nestabilní subtypy, HbE, HbM, HbD, Hb Okayama, HbJ vedoucí k projevům beta thalasemia minor, HbC a jeho subtypy vedoucí k alfa thalasemia minor, HbE a jeho subtypy spojené s beta thalasemia major a řada dalších hemoglobinopatií (zdroj: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).

Další informace: