Cholesterol HDL v séru
Cholesterol HDL (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie)


Synonyma: HDL v séru Zkratka: S_HDLC
Lokální kód: 52 Kód NČLP: 02035
Kód VZP rutina: 81473 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Spektrofotometrie-akcelerátor a selektivní detergent
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné. Odběr materiálu je zapotřebí provádět v poloze vsedě, aby se zabránilo hemokoncentraci.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Den
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C: 12 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3R 0,9 4 mmol/l L
3R 8R 1 4 mmol/l L
8R 15R 1,1 4 mmol/l L
F 15R 99R+ 1,68 4 mmol/l L
M 15R 99R+ 1,42 4 mmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

AbstraktOSN-E

HDL (high density lipoproteins) zajišťují odsun nadbytečného cholesterolu do jater. Jsou produkovány játry, v menší míře i střevem jako tzv. "nascentní" HDL diskovitého tvaru, tvořené pouze fosfolipidovou dvojvrstvou a apoproteiny. Diskovité HDL častice odnímají cholesterol periferním buňkám a přeměňují se na HDL sférického typu bohatého na cholesterol, který je transportován do jater. HDL jsou jako jediné schopny z membrán buněk v subendotelu vyvazovat volný cholesterol a transportovat ho zpátky do jater. Tímto způsobem jsou HDL částice zapojeny do zpětného (reverzního) transportu cholesterolu z periférie do jater, odkud je jako takový vylučován do střeva (HDL cholesterol není využíván pro syntetické či stavební účely). Z toho vyplývá antiaterogenní působení HDL částic (HDL; "hodné"; "dobré" částice). Zvýšená koncentrace HDL-cholesterolu snižuje riziko aterosklerotických změn artérií a naopak snížená koncentrace pod 1,0 mmol/l představuje zvýšené riziko pro rozvoj aterosklerózy. Zvýšení populačního průměru o 10 % sníží výskyt ICHS o 30–40 %.

 

HDL cholesterol (cholesterol vysokodenzitních lipoproteinů) tvoří asi 1/4 z celkového cholesterolu. Vysokodenzitní lipoproteiny (HDL) nejsou jednotnou homogenní frakcí, ale jsou tvořeny směsí heterogenních makromolekul,které se liší fyzikálně, chemickým složením, způsobem vzniku i funkčně. HDL cholesterol se považuje za neaterogenní lipoproteinové částice, to znamená že platí – čím nižší koncentrace HDL cholesterolu, tím vyšší riziko aterosklerosy zvláště ve spojení se zvýšenou koncentrací triglyceridů.

HDL lipoproteiny odpovídají funkčně za zpětný transport cholesterolu z periferních  buněk do jater.

V játrech je cholesterol transferován na žlučové kyseliny, které jsou vylučovány do střeva žlučovými cestami.

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Lipoproteiny