Hematokrit v plné krvi (Krevní obraz)
Erytrocyty (hematokrit) (Krev; objemový podíl [1] Výpočtová metoda)


Synonyma: HCT v plné krvi (KO) Zkratka: B_HCT.
Lokální kód: 411 Kód NČLP: 02095
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 24 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 0,45 0,67 1 L
4D 2T 0,42 0,66 1 L
2T 4T 0,39 0,63 1 L
4T 2M 0,31 0,55 1 L
2M 3M 0,28 0,42 1 L
3M 6M 0,29 0,41 1 L
6M 2R 0,33 0,39 1 L
2R 6R 0,34 0,40 1 L
6R 12R 0,35 0,45 1 L
F 12R 15R 0,36 0,46 1 L
M 12R 15R 0,37 0,49 1 L
F 15R 99R+ 0,35 0,47 1 L
M 15R 99R+ 0,4 0,5 1 L


Doplňující klinické informace:
Zvýšené a snížené hodnoty se nachází u podobných stavů, u kterých se vyskytuje i abnormální počet červených krvinek. Je však nutno přihlédnout k anomáliím červené krvinky, zejména mikro- a makrocytární anémie, sférocytózy, talasemie, hypochromií anémie a u srpkovité anémie, kdy dochází ke změnám sedimentačních parametrů oproti normálním hodnotám normocytového hematokritu. Diagnosticky má hematokrit význam zejména u anémií k výpočtu odvozených hodnot červené krvinky.

Autorské poznámky:
Stanovení hematokritu je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření. Hematokrit znamená poměr červených krvinek k plazmě a je vyjadřován v arbitrálních jednotkách (resp. procentech) celkového objemu krve.
Vzorec pro výpočet HCT (z celkového počtu erytrocytů a středního objemu buněk):
HCT=(RBCxMCV)/1000

Další informace:

Abstrakt

je poměr mezi objemem červených krvinek a plné krve. Jedná se tedy o procentuální vyjádření objemu erytrocytů v jednotce krve. Závisí na počtu a velikosti červených krvinek. Patří do základního vyšetření krevního obrazu. Normální hodnoty objemu červených krvinek jsou 47% (+-5%) u mužů a 42% (+-4%) u žen.

 

Ovlivnění měření

makrotrombocyty, sraženiny, mikrosraženiny, chladové protilátky, autoprotilátky, reakce na EDTA, hemolýza

 

Poznámky

Při MCV ve fyziologických mezích je numerická hodnota cca 3x menší než HGB.

 

Literatura

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz