K v moči (odpad za 24 hodin)
K (dU; látkový tok ]mmol/d[ Výpočtová metoda)


Synonyma: Draslík v moči (odpad) Zkratka: fU_K...
Lokální kód: 152 Kód NČLP: 02263
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebírané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Pokyny k odběru vzorku: Stanovuje se ve sbírané moči. Moč za 24 hodin sbírejte do plastových sběrných lahví bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u dětí na 1 ml) a odlijte vzorek. Na žádanku vyznačte přesně dobu sběru a objem moče. Moč po dobu sběru uchovávejte při pokojové teplotě.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 45 Den
Stabilita při 4-8°C: 8 Týden
Stabilita při -20°C: 1 Rok
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 5 25 mmol/d L
4T 1R 15 40 mmol/d L
1R 15R 20 60 mmol/d L
15R 99R+ 40 90 mmol/d L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

OSN-SAbstraktOSN-E

Draselný kationt je hlavní intracelulární kationt a jeden ze čtyř molálně nejhojnějších prvků v plazmě (spolu se sodným, hořečnatým a vápenatým kationtem). Intracelulárně se podílí rozhodující měrou na osmotické kapacitě intracelulární tekutiny.

 

Poznámka: v tělesných tekutinách se může vyskytovat pouze jako kationt. Proto se používání pojmu draslík a kalium nedoporučuje.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Zásoba K+ v organismu je závislá na věku, obsah kalia dosahuje u lidí vrchol kolem 20 let, u mužů 55 - 60 mmol/kg, u žen 40 - 45 mmol/kg, ve svalech je 3000 - 3500 mmol. Z toho je 98 % v ICT. Koncentrace v ECT je 4 - 4,5 mmol/l, koncentrace v ICT je zhruba o 15 % vyšší než koncentrace Na+ v ECT. Příjem je 40 - 120 mmol/den.

 

Rozdíl v koncentracích mezi ECT a ICT je udržován aktivní Na+-K+-ATPázovou pumpou v buněčné membráně, která pumpuje Na+ z buňky a K+ do buňky. Její aktivita stoupá se vzestupem koncentrace K+ v ECT a zpomaluje se s poklesem koncentrace Na+ v ICT. Koncentrační gradient K+ mezi ICT a ECT je příčinou pasivního, reekvilibračního toku K+ buněčnou membránou. Oba tyto transmembránové toky jsou určující pro klidový elektrický potenciál buněčné membrány.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Vylučování močí 35 - 90 mmol/den. Vylučování stolicí je významné při průjmech, určité množství draselného kationtu se ztrácí při zvracení nebo odsávání žaludeční šťávy. Ztráty potem jsou závislé na objemu potu.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Hlavním regulačním orgánem jsou ledviny, resp. tubulární aparát ledvin. Hlavním regulačním hormonem je aldosteron.