Laktát v plné krvi, plazmě (Astrup)
Laktát (Krev; látková konc. [mmol/l] Ampérometrie)


Synonyma: Kyselina mléčná - Astrup Zkratka: B_LAKT
Lokální kód: 1202 Kód NČLP: 02275
Kód VZP rutina: 81521 Kód VZP statim: 81171

Princip stanovení: Ampérometrie enzymatickou selektivní elektrodou
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast, separační gel, heparin lithný
Odebírané množství: 140 µl
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 30 minut od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 15 minut od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Odebranou krev dokonale promíchat, dobře uzavřít. V případě zpracování laktátu v plazmě je nutné vzorek ihned centrifugovat a oddělit plazmu.
Pokyny k transportu: Odebranou krev doručte bezprostředně po odběru do laboratoře (na ledové tříšti).

Pokyny k odběru vzorku: Anaerobní odběr bez vzduchových bublin. Při odběru nepoužívat kompresi manžetou. Pokud je manžeta použita, odebrat krev až 2 minuty po uvolnění.
Nejvhodnější vzorkem je ARTERIÁLNÍ krev (možno ze zavedeného arteriálního katetru), následně je možné odběr provést z arterializované KAPILÁRNÍ krve (bříška prstů či ušní lalůček) a jako nejméně vhodný je odběr venózní krve, který musí být zajištěn striktně pouze z centrálního žilního katetru či portu. Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (kapilára, Monovette: oranžový uzávěr, stříkačka s protisráž. úpravou).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 15 Minuta
Stabilita při 4-8°C: 1 Hodina
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,6 2,4 mmol/l L


Doplňující klinické informace:
Koncentrace laktátu v krvi se po odběru rychle mění – jeho koncentrace stoupá vlivem glykolýzy v krevních elementech.

Autorské poznámky:
Provádíme automaticky v rámci vyšetření ABR - Astrup nebo jako samostatné vyšetření.

Další informace: