Laktátdehydrogenáza v punktátu
LD (Pleurální tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie)


Synonyma: LD v punktátu Zkratka: Ex_LD..
Lokální kód: 222 Kód NČLP: 02287
Kód VZP rutina: 81383 Kód VZP statim: 81143

Princip stanovení: Spektrofotometrie - reakce laktát-pyruvát
Odebíraný materiál: Pleurální tekutina
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebírané množství: 2 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou žádné zvláštní požadavky pro transport.

Pokyny k odběru vzorku: Nelze analyzovat hemolytické vzorky (v erytrocytech je aktivita LDH asi 360x vyšší). Pro posouzení aktivity je nutné současně odebrat krev na stanovení LD v séru. Aktivity vyšší než v séru se vyskytují u nádorových tekutin (výpotků).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Výrobce neudává stabilitu analytu v punktátu.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 6,6 µkat/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace: