Cholesterol LDL v séru
Cholesterol LDL (S; látková konc. [mmol/l] Kapalný selektivní detergent)


Synonyma: LDL-cholesterol Zkratka: S_LDLC
Lokální kód: 715 Kód NČLP: 02324
Kód VZP rutina: 81527 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Kapalný selektivní detergent
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Odebírané množství:
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Statimové vyšetření Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Urychleně centrifugovat a separovat.
Pokyny k transportu:

Pokyny k odběru vzorku: Pacienti nemusí být při odběru krve nalačno.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 5 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platí pro odseparované sérum. Vzorky lze zmrazit jednou.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 15R 1,2 3,8 mmol/l L
F 15R 25R 1,5 3,7 mmol/l L
M 15R 25R 1,5 3,9 mmol/l L
F 25R 55R 2,2 4,2 mmol/l L
M 25R 55R 2,2 4,5 mmol/l L
F 55R 99R+ 2,2 4,5 mmol/l L
M 55R 99R+ 2,2 4,3 mmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

AbstraktOSN-E

LDL (low density lipoproteins) vznikají z IDL částic po hydrolýze zbývajících triacylglycerolů jaterní lipasou, ale některé jsou uvolňovány do cirkulace játry. Jediným apoproteinem na povrchu je apoprotein B-100. Lipidová složka v nich tvoří téměř 80 % s převažujícím obsahem esterů cholesterolu. Bílkoviny jsou zastoupeny 21 %. Proto stoupá i hustota LDL. Jejich hlavní funkcí je transport cholesterolu k buňkám. Odstranění LDL z plazmy se uskutečňuje pomocí LDL receptorů, které jsou lokalizovány na všech buňkách, nejvíce na povrchu hepatocytů. U zdravých osob jsou v LDL částicích obsaženy asi 2/3 celkového cholesterolu. Tato frakce se činí zodpovědnou za usazování cholesterolu v subendoteliálním prostoru cév a tím za rozvoj aterosklerotických změn (LDL; "zlé"; "špatné" částice). Cholesterol v LDL částicích (LDL-cholesterol) se významně uplatňuje při vzniku aterosklerózy. V důsledku zvýšené hladiny LDL v krvi dochází k jejich zvýšenému průniku cévním endotelem do intimy arteriální stěny, kde je různým způsobem modifikována jejich struktura. Modifikované LDL jsou pohlcovány makrofágy, které se přeměňují na tzv. pěnové buňky. Tento děj je první fází aterosklerotického procesu. Nejvyšší aterogenitou se vyznačují malé denzní LDL, které jsou menší a hustší s průměrem pod 25,5 nm a snadno pronikají endotelem, mají sníženou afinitu k LDL receptorům a snadno podléhají různým přeměnám. Výskyt malých denzních LDL je spojen se zvýšenou koncentrací triacylglycerolů. Stanovení LDL-cholesterolu je zvlášť doporučováno pro vyhodnocení rizika aterosklerózy při zvýšených hladinách celkového cholesterolu a je základem pro rozhodnutí o způsobu a monitorování léčby.

Výpočet LDL cholesterolu podle Friedewaldovy rovnice je založen na předpokladu, že celkový cholesterol je obsažen v částicích VLDL, LDL a HDL. Předpokládá se hmotnostní poměr triglyceridů a cholesterolu v částicích VLDL 5 : 1 (proto se v originální rovnici mg/dl triglyceridů dělí pěti).

 

Předpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Současné stanovení cholesterol, triglyceridů a HDL cholesterolu v séru, koncentrace triglyceridů musí být menší než 5 mmol/l

 

Potřebné vstupní údajeOSN-E

Cholesterol, Triglyceridy, HDL cholesterol v séru

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

LDL cholesterol = Cholesterol - Triglyceridy*0,4537 - HDL cholesterol

 

Faktor 0,4537 odpovídá původnímu poměru 5 : 1. Někdy se používá faktor 0,37, faktor se ale někdy doporučuje zvýšit s ohledem na koncentraci triglyceridů.

 

Omezení výpočtuOSN-E

Nelze použít pro zvýšené koncentrace triglyceridů v séru, běžně se jako horní mez použitelnosti výpočtu považuje 5 mmol/l, o hranici se však diskutuje.

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Lipoproteiny