MCV v plné krvi (Krevní obraz)
Erytrocyt (MCV) (Erytrocyty(B); entitní objem [fl] Výpočtová metoda)


Synonyma: Průměrný objem erytrocytu (KO) Zkratka: B_MCV..
Lokální kód: 416 Kód NČLP: 02417
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 24 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 95 121 fl L
3D 2T 88 126 fl L
2T 4T 86 124 fl L
4T 2M 85 123 fl L
2M 3M 77 115 fl L
3M 6M 74 108 fl L
6M 2R 70 86 fl L
2R 6R 75 87 fl L
6R 12R 77 95 fl L
F 12R 15R 78 102 fl L
M 12R 15R 78 98 fl L
F 15R 99R+ 82 98 fl L
M 15R 99R+ 82 98 fl L


Doplňující klinické informace:
MCV je změněn u různých anomálií červené krvinky. Diagnosticky slouží hodnota MCV zejména k rozlišení mikrocytárních, makrocytárních a normocytárních anémií.Autorské poznámky:
Stanovení MCV (střední objem erytrocytu) je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření.
Střední objem erytrocytu (MCV) patří mezi základní parametry červené krvinky. Měří se buď přímo na analyzátorech nebo jej lze vypočítat z hodnoty hematokritu (Hct) zjištěné centrifugací a vydělené početní koncentrací erytrocytů, krát 1000. Udává se ve femtolitrech (fl) (zdroj: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).
MCV = (Hct/RBC * 10^12/l) * 1000Další informace:

Parametr:

Střední objem erytrocytů

Zkratka

MCV

Vysvětlení zkratky

Mean Cell Volume

Získání hodnoty

přímé měření

Souvislost s parametry

RBC

Poznámky

indikátor velikosti RBC

Ovlivnění měření

viz. erytrocyty + leukocytóza, hyperglykémie

Indikace

klasifikace anémií

Interpretace

MCV ve fyziologických mezích - normocyty

nízké MCV - mikrocyty

vysoké MCV - makrocyty

Diferenciální diagnóza

anémie z nedostatku Fe, Zn, vysoké toxické dávky Zn, talasémie, některé hemolytické anémie, anémie z chronických onemocnění

 

anémie: perniciózní, j. makrocytární při nedostatku folátů, B12, alkoholismus, cirhóze jater, kuřáci

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz