Průkaz krve ve stolici
Krev (průkaz) (Stolice; arb. vlastnost [-] Imunochromatografická analýza)


Synonyma: Okultní krvácení Zkratka: F_KREV
Lokální kód: 208 Kód NČLP: 02560
Kód VZP rutina: 81561 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Imunochromatografická analýza
Odebíraný materiál: Stolice
Odběr do: Plast s roztokem ACD 1 : 4
Odebírané množství:
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Dietní omezení u vyšetření na okultní krvácení u této metody nejsou nutná. Použijte kontejnery na odběr stolice. Vzorek může být odebrán z toaletního papíru nebo do čisté nádobky. Vyhněte se kontaminaci vodou z toalety. Stolici neodebírejte v průběhu menstruačního krvácení, krvácejících hemoroidů, krvácení u zácpy, krvácení do moči.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Den
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Pro dlouhodobé skladování lze vzorky uchovávat při -20°C, výrobce neudává jaká je stabilita.


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:
Hodnocení:
normální nález= negativní (tj. krev není přítomna)

Autorské poznámky:
Odběr a příprava vzorku:
1. Odšroubujte a vyjměte uzávěr s odběrovou tyčinkou z odběrové zkumavky.
2. Opakovaně zasuňte odběrovou tyčinku nejměně do 3 míst ve stolici (neodebírejte velké množství!).
3. Tyčinku se vzorkem vložte zpět do odběrové zkumavky a pevně zašroubujte uzávěr.
4. Poté důkladně protřepejte zkumavku 3-5 krát, aby se promíchal vzorek s extrakčním pufrem.

Další informace:

AbstraktOSN-E

Immunochemický průkaz krve ve stolici je citlivý test, který je určen, na rozdíl od screeningového Haemoccult testu, k vyloučení krvácení do GIT. Test je založen na imunochemické detekci hemoglobinu reakcí s monoklonální protilátkou proti lidskému hemoglobinu. Detekce proteinu (lidského hemoglobinu) monoklonální protilátkou vylučuje možnost ovlivnění jiným zdrojem hemoglobinu (potrava), odpadá interference chemických látek, není nutná specielní dieta.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Hodnocení je pouze kvalitativní.

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Imunochemické testy (iFOBT) jsou vhodné pro detekci/vyloučení krvácení u symptomatických nemocných, kde test okultního krvácení je jedním z řady vyšetřovacích postupů. Senzitivita a pozitivní průkaz je výrazně ovlivněn také rozdílnou degradací obou složek hemoglobinu s ohledem na proximodistální gradient v trávicím ústrojí. Globin je degradován mnohem rychleji, a pozitivita imunochemických testů téměř eliminuje detekci krvácení v horní části trávicí trubice. Degradace hemu je výrazně pomaleší, proto chemicky orientované testy FOBT, např.

Haemoccult, mohou reagovat i na krvácení z vyšších oblastí GITT.

 

Na imunochemickém principu jsou založeny testy hemaglutinační, latexové imunoprecipitace, radiální imunodifúze a imunoafinitní chromatografie. Citlivost imunochemických testů je výrazně vyšší; v závislosti na technice i < 0,1 mg hemoglobinu/g stolice.

 

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Provedení testu - imunochemické testy se výrazně liší podle typu použité techniky. V poslední době je nejrozšířenější varianta imunoafinitní chromatografie. Pacient odebere 1 vzorek stolice do odběrové nádobky se stabilizujícím roztokem. Odběr vzorku stolice však zahrnuje výrazné riziko preanalytické chyby. Laboratorní zpracování spočívá v aplikaci kapky extraktu na test a odečtení 1 nebo 2 barevných proužků, které detekují přítomnost pouze protilátky s barevným markerem (negativní test, 1 barevný proužek) nebo vznik komplexu antigenu-protilátky (pozitivní test, 2 barevné proužky). Hodnocení je opět pouze kvalitativní.

Literatura

http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/