Alfa-1-kyselý glykoprotein v séru
Alfa-1-kyselý glykoprotein (S; hmot. konc. [g/l] Imunonefelometrie)


Synonyma: Orosomukoid v séru Zkratka: SA1KGP
Lokální kód: 91 Kód NČLP: 02586
Kód VZP rutina: 91151 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Imunonefelometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků. Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C: 12 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 0,0 0,18 g/l
2D 6D 0,0 0,52 g/l
6D 99R+ 0,3 1,3 g/l


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

 

Abstrakt

Alfa-1-kyselý glykoprotein patří k reaktantům akutní fáze. Na rozdíl od C-reaktivního proteinu, který reaguje na zánět již pár hodin po jeho vzniku, má alfa-1-kyselý glykoprotein pomalejší nástup a zůstává zvýšen déle.

 

Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu

Alfa-1-kyselý glykoprotein je bílkovina s molekulovou hmotností 44 000 Da. Z 45 % je tvořen sacharidy. Obsahuje také kyselinu sialovou. Izoelektrický bod má 2,7. Geneticky jsou podmíněné 3 varianty.

Při elektroforéze se pohybuje v interzóně mezi albuminem a alfa-1-globuliny. Vzhledem k tomu, že má alfa-1-kyselý glykoprotein malou afinitu k barvivům ovlivní intenzitu interzóny až při koncentracích vyšších než 2 g/l. Proto je pro odhad koncentrace alfa-1-kyselý glykoproteinu elektroforéza na agarozovém gelu nevhodná. Pokud provedeme elektroforézu na škrobu nebo polyakrylamidovém gelu (fungují jako molekulová síta) získáme 7 frakcí alfa-1-kyselého glykoproteinu. Tyto frakce jsou důsledkem různého zastoupení cukerné složky v alfa-1-kyselém glykoproteinu.

 

Role v metabolismu

Role alfa-1-kyselého glykoproteinu v metabolismu není ještě plně známa. Ví se, že je schopen se vázat na vitamin B12 a progesteron, ovlivňuje hemokoagulaci a snižuje vliv mitogenů na blastickou přeměnu lymfocytů.

 

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

 

Zvýšené hodnoty koncentrace alfa-1-kyselého glykoproteinu v séru:

akutní záněty – zvýšení na dvoj až trojnásobek referenčních mezí, normalizace do 3 týdnů

chronické záněty – zvýšení není tak výrazné jako u akutních zánětů, ale přetrvává

infarkt myokardu

pooperační syndrom

nádorová onemocnění

progresivní chronická polyartritida

akutní hepatitida

neonatální infekce – vzestup hned první den po porodu (až 10krát vyšší hodnoty), návrat do referenčních mezí za 8 – 10 dní, u těžkých septikémií je zvýšení malé, ale bývá spojeno se špatnou prognózou

 

Snížené hodnoty koncentrace alfa-1-kyselého glykoproteinu v séru:

chronická hepatitida – snížení je důsledek snížené schopnosti jater syntetizovat proteiny

jaterní poškození

 

Přímé následky abnormálních koncentrací

Přetrvávající zvýšená koncentrace alfa-1-kyselého glykoproteinu v séru je považována za známku chronicity.

 

Použití ve výpočtech a odvozených parametrech

Pro hodnocení malnutrice se využívá vztah:

 

( A1AC x CRP) / ( ALB x Prealbumin ) < 1         bez rizika

 

( A1AC x CRP) / ( ALB x Prealbumin ) > 30        vitální riziko

 

Použití pro klinické účely

Alfa-1-kyselý glykoprotein je parametr vhodný ke sledování průběhu akutní fáze zánětu, aktitvity SLE, pro hodnocení malnutrice a schopnosti jater syntetizovat proteiny.

 

Zdroj (syntéza, příjem)

Syntéza alfa-1-kyselého glykoproteinu probíhá v játrech.

 

Distribuce v organismu, obsah ve tkáních

Alfa-1-kyselý glykoprotein se vyskytuje v plazmě, likvoru, žaludeční šťávě a moči.

 

Biologický poločas

5 – 6 dní

 

Kontrolní (řídící) mechanismy

Snížení tvorby alfa-1-kyselého glykoproteinu mohou vyvolat estrogeny, aktinomycin a puromycin.

Androgeny naopak podporují zvýšenou syntézu alfa-1-kyselého glykoproteinu.

 

Omezení stanovení

Stanovení ruší chylozita, hemolýza.

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz/