P v moči (odpad za 24 hodin)
P (dU; látkový tok [mmol/d] Výpočtová metoda)


Synonyma: Fosfor v moči (odpad) Zkratka: fU_P...
Lokální kód: 158 Kód NČLP: 02613
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebírané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Urychleně centrifugovat a separovat.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin). V nesbírané moči lze vyšetření použít pro výpočet frakční exkrece P. 24hodinové vzorky sbírejte do nádobky obsahující 20 – 30 ml kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 6 mol/l, aby nedošlo k precipitaci fosfátových komplexů. Na žádanku vyznačte přesně dobu sběru a objem moče.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Den
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Stabilita při 18-26°C platí za pH < 5.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3M 1,2 2,3 mmol/d L
3M 6M 1,3 2,1 mmol/d L
6M 1R 0,8 1,6 mmol/d L
1R 15R 0,7 15 mmol/d L
15R 99R+ 15 90 mmol/d L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace: