P v séru
P (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie)


Synonyma: Fosfor v séru Zkratka: S_P...
Lokální kód: 20 Kód NČLP: 02617
Kód VZP rutina: 81427 Kód VZP statim: 81149

Princip stanovení: Spektrofotometrie - fosfomolybdát
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Urychleně centrifugovat a separovat.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 1 Den
Stabilita při 4-8°C: 4 Den
Stabilita při -20°C: 1 Rok
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 14D 1,4 2,6 mmol/l L
1M 14D 2R 1,3 2,3 mmol/l L
2R 16R 1,1 1,9 mmol/l L
16R 99R+ 0,74 1,52 mmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

V těle je 80 % fosfátů skladováno formou hydroxyapatitu, 20 % vázáno organicky na nukleové kyseliny, nukleotidy, fosfolipidy, fosfoproteiny a makroergní fosfáty. Fosfáty mají vitální význam pro energetický metabolismus, membránové funkce a replikace buněk.

 

Hypofosfatémie

Příčiny: mírná hypofosfatémie vzniká při sníženém příjmu, zhoršené resorpci v GIT, zhoršené tubulární resorpci při věkem podmíněné hyperparathyreóze; těžká hypofosfatémie vzniká při nízkém příjmu dietou, poklesu renální reabsorbce, při tubulární dysfunkci, působení antacid s Al(OH)3, dialyzační léčbě, u stavů po akutním selhání ledvin a jejich transplantaci a při refeeding syndromu (viz Proteinoenergetická malnutrice). 

Pozor! I při těžké hypofosfatémii může být deplece jen mírná, jde-li o rychlý přesun do buněk (např léčba DM inzulinem + glukózou).

 

Příznaky: při mírné hypofosfatémii často nejsou, při výraznější mohou být: nechutenství, svalová slabost, osteomalácie, rabdomyolýza, hemolytická anemie, zhoršení funkcí leukocytů i trombocytů, progresivní encefalopatie, kóma, smrt.

 

Léčba: přívod P představuje určitá rizika. Přívod i.v. může vést k hypokalcémii a kalcifikaci měkkých tkání. Proto je indikován jen při hypofosfatémii se zhoršenými funkcemi CNS a svalovou slabostí. Také přívod p.o. sníží S_Ca, u starších osob může přívod P nad 1g/d vést k průjmům.

 

Hyperfosfatémie

Příčiny: chronické selhání ledvin, rychlý zánik buněk (chemoterapie), nadměrný příjem (vzácně, dochází spíše k vyloučení průjmem), projímadlo s fosfáty.

 

Příznaky: vypadávání kalcium-fosfátových solí v kostech a měkkých tkáních vede k poklesu S-Ca2+ a k tetanii.

 

Léčba: sole Ca2+ i.v. Pozor! Vysoké dávky mohou vést k vypadávání Ca-P solí, které akutně poškodí ledviny, cévy a plíce. Při chronickém renálním selhání s hyperfosfatémií omezit příjem P a podávat sole Ca a Al (navážou P).

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz