P v moči
P (Moč; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie)


Synonyma: Fosfor v moči Zkratka: U_P...
Lokální kód: 157 Kód NČLP: 02619
Kód VZP rutina: 81427 Kód VZP statim: 81149

Princip stanovení: Spektrofotometrie - fosfomolybdát
Odebíraný materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebírané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Urychleně centrifugovat a separovat.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin). V nesbírané moči lze vyšetření použít pro výpočet frakční exkrece P. 24hodinové vzorky sbírejte do nádobky obsahující 20 – 30 ml kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 6 mol/l, aby nedošlo k precipitaci fosfátových komplexů.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Den
Stabilita při 4-8°C: 3 Den
Stabilita při -20°C: 12 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Stabilita při 18-26°C platí za pH < 5.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 15R 2 30 mmol/l L
15R 99R+ 10 60 mmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Metoda slouží ke stanovení koncentrace fosfátů ve sbírané moči. Pro hodnocení eliminace fosfátů je určena metoda č.158 - P v moči (odpad za 24 hodin).

Další informace: