pO2 v plné krvi (Astrup)
pO2 (Krev; parc. tlak [kPa] Amperometrie)


Synonyma: Parciální tlak kyslíku v plné krvi (Astrup) Zkratka: B_PO2.
Lokální kód: 121 Kód NČLP: 02692
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Přímá amperometrie selektivní elektrodou
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Odebírané množství: 140 µl
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 30 minut od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 15 minut od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Odebranou krev dokonale promíchat, dobře uzavřít.
Pokyny k transportu: Odebranou krev doručte bezprostředně po odběru do laboratoře (nejlépe na ledě).

Pokyny k odběru vzorku: Anaerobní odběr bez vzduchových bublin.
Nejvhodnější vzorkem je ARTERIÁLNÍ krev (možno ze zavedeného arteriálního katetru), následně je možné odběr provést z arterializované KAPILÁRNÍ krve (bříška prstů či ušní lalůček) a jako nejméně vhodný je odběr venózní krve, který musí být zajištěn striktně pouze z centrálního žilního katetru či portu. Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (kapilára, Monovette: oranžový uzávěr, stříkačka s protisráž. úpravou).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 15 Minuta
Stabilita při 4-8°C: 1 Hodina
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 7,6 9,2 kPa L
4T 1R 9,3 11,4 kPa L
1R 15R 10,8 12,7 kPa L
15R 99R+ 9,9 14,4 kPa L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Provádíme automaticky v rámci vyšetření ABR - Astrup.

Další informace: