T4 celkový v séru
T4 celkový (S; látková konc. [nmol/l] CMIA)


Synonyma: Tyroxin celkový (3,5,3',5'-tetrajodtyronin) Zkratka: S_T4..
Lokální kód: 60 Kód NČLP: 02925
Kód VZP rutina: 93187 Kód VZP statim:

Princip stanovení: CMIA - Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 6 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Lze mrazit. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků. Výrobce neudává stabilitu při 18-26°C a -20°C.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
3R 99R+ 58 154,4 nmol/l L


Doplňující klinické informace:
Údaj o farmakoterapii amiodaronem, beta blokátory a substituční léčbě tyreopatií.

Autorské poznámky:
Vzorky od pacientů, kterým byly z diagnostických nebo terapeutických důvodů aplikovány preparáty obsahující myší monoklonalní protilátky, mohou obsahovat lidské anti-myší protilátky (HAMA - Human Anti-Mouse Antibodies). Vzorky obsahující HAMA mohou při testování metodami, které využívají myší monoklonální protilátky, poskytovat anomální hodnoty. Heterofilní protilátky v lidském séru mohou reagovat s imunoglobuliny obsaženými v reagenciích, čímž způsobují interferenci v imunoanalýzách in vitro. Vzorky od pacientů, kteří jsou běžně vystaveni kontaktu se zvířaty nebo s produkty ze zvířecího séra, mohou být k teto interferenci náchylné a mohou u nich být naměřeny anomální hodnoty (zdroj: příbalový leták výrobce).

Další informace:

AbstraktOSN-E

Tyroxin (T4) je hlavní hormon produkovaný štítnou žlázou. Vedle T4 štítná žláza produkuje trijodtyronin (T3) a reverzní trijodtyronin (rT3). Většina hormonů štítné žlázy cirkulujících v krvi je vázána na transportní bílkoviny a tudíž je biologicky inaktivní. Biologickou aktivitu vykazuje jen malá část hormonů, která se v krvi

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Tyroxin je aromatická aminokyselina obsahující jod. Základem tyroxinu je nejodovaná sloučenina, která se nazývá tyronin, ve které je charakteristické difenyletherové seskupení. Atomy jodu vstupují do poloh 3,5,3'a 5' obou fenolových jader.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

T4 a T3 jsou nezbytné pro růst a vývin organismu. Zastavení nebo snížení funkce štítné žlázy při produkci hormonů vede k těžkým poruchám ve vývoji a růstu (kretenismus) u vyvíjejících se organismů. V dospělém organismu hormony  štítné žlázy ovlivňují celkový metabolismus. Poruchy v produkci hormonů  štítné žlázy se projevují v bazálním metabolismu: při hyperfunkci (hypertyreóza, Morbus Basedowi) je produkce hormonů štítné žlázy zvýšena, při hypofunkci (myxedém) je snížena.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Tyroxin je tvořen v buňkách štítné žlázy z tyreoglobulinu. Tyreoglobulin obsahuje řadu reaktivních tyrosylových zbytků. Ty se nejprve jodují (jodidové ionty jsou přijímány z krve proti koncentračnímu spádu, jsou oxidovány na volný jod a substituovány do tyrosylových zbytků). Při stimulaci štítné žlázy pomocí TSH se bílkovina enzymaticky štěpí a T4, případně T3 se vylučuje do krevního oběhu. Organismus dokáže vytvářet T4 nebo T3 jen když má v potravě dostatek jodu.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

T4 i T3, které opouští štítnou žlázu, se v krvi váží na transportní bílkoviny. 78 % T4 je vázáno na TBG (Thyroxine binding globulin), 18 % na prealbumin a 4 % na albumin. Jen 0,02 - 0,05 % se nachází v séru ve volné formě a je biologicky aktivní. Stanovení T4 je základním analytickým parametrem při stanovení funkce štítné žlázy. Větší výpovědní hodnotu než stanovení celkového tyroxinu TT4 má stanovení volného tyroxinu FT4. Stanovením FT4 sledujeme přímo množství biologicky aktivního hormonu T4. Při diagnostice hypertyreózy, v případě suprimovaných hladin TSH, znamenají zvýšené hladiny T4 a T3 (FT4 a FT3) potvrzení diagnózy. Při izolované T3 hypertyreóze může být koncentrace FT4 mírně zvýšena, přestože koncentrace TT4 je normální. Při začínající hypotyreóze klesají hladiny FT4 dříve než TT4. K potvrzení diagnózy hypotyreózy při snížených hladinách FT4 a TT4 slouží nález zvýšené koncentrace TSH nebo přehnaná odpověď TSH na TRH stimulaci. Hladiny T4 mohou být ovlivněny některými léky nebo závažným onemocněním, které je lokalizováno mimo štítnou žlázu. Během těhotenství a vlivem podávání hormonální antikoncepce u žen jsou hladiny TT4 zvýšeny spolu s odpovídajícím zvýšením koncentrace TBG.

 

Normální FT4 a TT4 - zdravá štítná žláza, endemická struma z nedostatku jodu,

-          latentní hypertyreóza (morbus Basedow),

-           latentní hypotyreóza,

-           tyreosupresivní léčba,

-           tyreosubstituční léčba.

Zvýšené FT4 TT4 Hyperthyreóza

-          autonomní adenom popř. diseminovaná autonomie,

-           Morbus Basedow, - počáteční stádium subakutní tyreoiditidy, Hashimotovy choroby,

-           tumor hypofýzy,

-           premedikace jodem,

-           tyreosupresivní terapie.

Snížené hadiny FT4 a TT4 Hypothyreóza

-          primární hypotyreóza, chronická tyreoiditida, iatrogenně pro strumektomii nebo terapii radiojodem,

-          tyreostatická léčba,

-          extremní nedostatek jodu,

-          sekundární (hypofyzární) hypotyreóza.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

V látkové přeměně je T4 i T3 deaminován jako všechny aminokyseliny (oxidačně nebo transaminací), jodovaná kyselina tyreopyrohroznová je odbourána na kyselinu tyreooctovou. Mimoto se T4 a jeho štěpné  produkty vážou v játrech na kyselinu glukoronovou a dostávají se do žluči. Pro hospodaření s jodem je důležité, že se z jodovaných metabolitů uvolňuje jod specifickou dejodázou a jako jodid se vrací do štítné žlázy.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Hypotalamus velmi citlivě reaguje na množství hormonů štítné žlázy přítomných v krvi. Když hladina hormonů T4 a T3 v krvi klesne pod určitou úroveň uvolní hypotalamus neurosekret tyreoliberin (TRH), který stimuluje adenohypofýzu. Z adenohypofýzy se uvolňuje do krevního oběhu tyreotropin (TSH), který stimuluje štítnou žlázu k syntéze a produkci většího množství hormonů. Když je hladina T4 a T3 dostatečná, sníží hypofýza sekreci TSH a štítná žláza redukuje množství vylučovaných hormonů. Vylučování TSH je pulzativní a podléhá cirkadiálnímu rytmu s mírně vyššími nočními koncentracemi. Hladiny hormonů štítné žlázy jsou řízeny typickou zpětnovazební reakcí s regulačním účinkem na dvou úrovních (hypotalamické a hypofyzární).

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Přepočítavací koeficienty:

mg/l*1,287 = nmol/l

ng/l*1,287 = pmol/l

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

http://www.enclabmed.cz/