T-uptake v séru
Tyhorixn - vaz. kap. (S; hmot. konc. [-] CMIA)


Synonyma: Tyroxin - vazebná kapacita Zkratka: S_T-UP
Lokální kód: 62 Kód NČLP: 02953
Kód VZP rutina: 93211 Kód VZP statim:

Princip stanovení: CMIA - Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 14 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Lze mrazit. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků. Výrobce neudává stabilitu při 18-26°C a -20°C.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,72 1,24 mg/l L


Doplňující klinické informace:
Údaj o farmakoterapii amiodaronem, beta blokátory a substituční léčbě tyreopatií.

Autorské poznámky:
T-uptake slouží ke kvantitativnímu stanovení celkové vazebné kapacity pro tyreoidální hormon tyroxin (T4) v lidském séru nebo plazmě. Metoda T-Uptake se používá společně s celkovým T4 pro výpočet indexu volného tyroxinu (FTI - Free Thyroxine Index), který se používá při hodnocení funkce štítné žlázy. Měří se množství neobsazených vazebných míst na sérových proteinech určených pro tyroxin. Ke stanovení volného T4 se velmi často používá výpočet FTI. Metody na stanovení vazebné kapacity mají největší informační hodnotu, jsou-li použity v kombinaci se stanovením celkového T4 v séru a následně k výpočtu FTI.
Stanovení vazebné kapacity a následný výpočet FTI jsou důležité, neboť v některých situacích, např. v těhotenství,
při terapii estrogeny, infekční a chronické aktivní hepatitidě, biliární cirhóze nebo kongenitálních onemocněních, se mění počet vazebných míst pro T4. Tyto změny mohou mít za následek abnormální hodnoty T4 u jedinců, kteří netrpí onemocněním štítné žlázy. Vzhledem k tomu, že hodnoty T4 nebo T-Uptake samotné mohou poskytovat zavádějící informace, lze pomocí výpočtu FTI získat klinicky užitečný a správný odhad hladiny cirkulujícího volného tyroxinu. Hodnota FTI by měla být užívána v kombinaci s klinickým hodnocením a výsledky dalších tyreoidálních testů, např. TSH, aby bylo zajištěno co nejsprávnější hodnocení stavu funkce štítné žlázy.
Vzorky od pacientů, kterým byly z diagnostických nebo terapeutických důvodů aplikovány preparáty obsahující myší monoklonalní protilátky, mohou obsahovat lidské anti-myší protilátky (HAMA - Human Anti-Mouse Antibodies). Vzorky obsahující HAMA mohou při testování metodami, které využívají myší monoklonální protilátky, poskytovat anomální hodnoty. Heterofilní protilátky v lidském séru mohou reagovat s imunoglobuliny obsaženými v reagenciích, čímž způsobují interferenci v imunoanalýzách in vitro. Vzorky od pacientů, kteří jsou běžně vystaveni kontaktu se zvířaty nebo s produkty ze zvířecího séra, mohou být k teto interferenci náchylné a mohou u nich být naměřeny anomální hodnoty (zdroj: příbalový leták výrobce).

Další informace: