Vazebná kapacita Fe v séru
Vazebná kapacita Fe (S; látková konc. [µmol/l] Výpočtová metoda)


Synonyma: Vazebná kapacita železa Zkratka: S_FeVK
Lokální kód: 22 Kód NČLP: 02986
Kód VZP rutina: 81629 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Nepoužívejte skleněné odběrové nádobky. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 45 72 µmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Vhodný údaj o léčbě preparáty železa nebo imunosupresivní terapii.

Další informace: