Transferin v séru
Transferin (S; hmot. konc. [g/l] imunoturbidimetrie)


Synonyma: TRF v séru Zkratka: S_ITRF
Lokální kód: 81 Kód NČLP: 03016
Kód VZP rutina: 91137 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Imunoturbidimetrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 3 Den
Stabilita při -20°C: 24 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Stabilita při 18 až 26°C není výrobcem deklarovaná.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2 3,61 g/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

Transferin je beta-glykoprotein. Patří k negativním reaktantům akutní fáze a je hlavní transportní bílkovinou pro železo.

 

Role v metabolismu

Transferin váže Fe3+ a transportuje ho hlavně do kostní dřeně, kde se díky receptoru váže na erytroblasty. Železo se použije k syntéze HEMU nebo se skladuje jako ferritin (Fe2+).

Apotransferin má vliv i na baktérie (zbavuje mikroorganismus železa).

 

Fyziologická variabilita

Existuje 20 genetických izoforem transferinu. 1 mol transferinu váže 2 mmol železa. Za normálních okolností je transferin saturován železem z 30 %.

Fyziologicky je transferin zvýšen během gravidity (stimulující vliv estrogenů) a při používání antikoncepce.

 

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

 

Zvýšené hodnoty koncentrace transferinu v séru:

 • Hypochromní anémie z nedostatku železa
 • Akutní hepatitida
 • Aktivní jaterní cirhóza
 • Zvýšený rozpad erytrocytů
 • Při nadměrném přívodu železa (opakované transfúze, parenterální podávání)
 • Při nadměrném požívání alkoholu

 

Snížené hodnoty koncentrace transferinu v séru:

 • Reakce akutní fáze
 • Hepatopatie
 • Těžká proteinová malnutrice (TRF reaguje citlivěji než albumin)
 • Nefrotický syndrom
 • Anemie u chronických infekcí a nádorových onemocnění
 • Hemolytická anemie

 

Přímé následky abnormálních koncentrací

Dědičný nedostatek TRF je velmi vzácný. Jeho důsledkem je, že se železo nepřenáší ke krvetvorným orgánům.

 

Omezení stanovení

Stanovení ovlivňuje věk, pohlaví, nadmořská výška, antikoncepce a gravidita. Stanovení ruší EDTA a citrát.

 

Zdroj (syntéza, příjem)

Transferin je syntetizován především v játrech, avšak částečně také v mozku. Během laktace probíhá syntéza také v prsní žláze.

 

Způsob vylučování nebo metabolismus

Mechanismus degradace není úplně jasný. Pravděpodobně probíhá v játrech.

Při infekci, traumatu či malignitách je transferin degradován v RES za současné zvýšené syntézy. Zvýší se i počet transferinových receptorů na buňkách a dojde ke snížení koncentrace v séru.

 

Biologický poločas

Transferin má biologický poločas 8 – 12 dní.

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz