Triacylglyceroly v séru
Triacylglyceroly (S; látková konc. [mmol/l] Spektrofotometrie)


Synonyma: TAG v séru Zkratka: S_TAG.
Lokální kód: 54 Kód NČLP: 03025
Kód VZP rutina: 81611 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Spektrofotometrie - glycerolfosfátoxidáza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Při odběru z centrálního žilního katetru se simultánně aplikovaným dobutaminem / dopaminem je nutné nejdřív odsát 3-5 ml krve mimo odběrovou zkumavku (katecholaminy interferují se stanovením).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Den
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C: 1 Rok
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 15R 0 1,02 mmol/l L
M 0D 15R 0 0,89 mmol/l L
F 15R 20R 0 0,96 mmol/l L
M 15R 20R 0 1,04 mmol/l L
F 20R 30R 0 0,97 mmol/l L
M 20R 30R 0 1,46 mmol/l L
F 30R 40R 0 1,1 mmol/l L
M 30R 40R 0 1,83 mmol/l L
F 40R 50R 0 1,31 mmol/l L
M 40R 50R 0 1,99 mmol/l L
F 50R 99R+ 0 1,54 mmol/l L
M 50R 99R+ 0 2,08 mmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

AbstraktOSN-E

Triacylglyceroly (triglyceridy, TAG) jsou glyceridy ve kterých je glycerol esterifikován volnými mastnými kyselinami. Triacylglyceroly sehrávají  důležitou roli v metabolismu jako zdroj energie. Nejsou součásti biologických membrán. V metabolismu je z nich produkováno více energie než při metabolismu cukrů a proteinů (9 kcal/1g).

Získávají se endogenní cestou – syntetizují se převážně v játrech, tukové tkáni a v tenkém střevě a exogenní cestou - z potravy, po resorbci v tenkém střevě se štěpí na glycerol a masné kyseliny (lipolýza). Glycerol a mastné kyseliny se dostávají do krevní cirkulace, kde dochází k resyntéze triacylglycerolů. Triacylglyceroly (endogenní i exogenní) jsou v krevní cirkulaci transportovány ve formě lipoproteinů.

Nejvíce triacylglycerolů obsahují chylomikrá (exogenní TAG) a VLDL částice (syntetizují se v játrech, nebo vznikají degradaci chylomiker v intravaskulárním metabolismu lipoproteinů).

Zvýšené koncentrace triacylglycerolů v séru jsou jedním z rizikových faktorů aterosklerózy, extrémně vysoké koncentrace TAG mohou vést ke vzniku pankreatitidy.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Triacylglyceroly slouží jako zásobárny energie. Tuky jsou vysoce účinné látky pro ukládání metabolické energie. Je tomu tak proto, že jsou oxidovány do nižší úrovně než cukry nebo proteiny, a tudíž jejich oxidační odbourávání poskytuje podstatně více energie. Tukové buňky (adipocyty) jsou specializovány na ukládání triacylglycerolů. Zatímco jiné druhy buněk obsahují ve svém cytosolu pouze malé kapičky tuku, adipocyty jimi mohou být téměř celé vyplněny. Tuková tkáň je nejhojnější v podkožní vrstvě břišní dutiny. Obsah tuku u normální populace (21% u mužů a 26% u žen) umožňuje přežít dvou až tříměsíční hladovění. Podkožní vrstva poskytuje rovněž tepelnou izolaci.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Tuky a oleje (liší se pouze v tom, že tuky jsou při pokojové teplotě tuhé a oleje tekuté) jsou složité směsi jednoduchých a složených triacylglycerolů, jejichž složka, tvořená mastnými kyselinami, se liší podle druhu organismu, který je vytváří. Rostlinné oleje jsou většinou bohatší na zbytky nenasycených mastných kyselin než tuky živočišné (v poloze 2 sn-glycerolu je nejčastěji vázána kyselina olejová, linolová a polyenová a v poloze 1 a 3 je jejich rozdělení náhodné). V živočišných tucích je rovněž poloha 2 sn-glycerolu obsazena nenasycenou kyselinou, v poloze 1 bývá však takřka vždy kyselina nasycená (palmitová nebo stearová) a v poloze 3 je pak esterifikována libovolná mastná kyselina o dlouhém řetězci.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Koncentrace TAG v séru je výsledkem vzájemné interakce mezi syntézou TAG, resorpcí TAG v střevě a aktivitou intravaskulárního metabolismu.

Za fyziologických podmínek stoupá koncentrace TAG v postprandiálním stavu. Postprandiální koncentrace TAG nebyla standardizována, posuzuje se koncentrace TAG po 12 hodinovém lačnění. Také během gravidity fyziologicky stoupají koncentrace TAG.

Hypertriacylglycerolémie je výsledkem nadprodukce TAG, lipoproteinů obsahujících TAG (chylomikra, VLDL) nebo nedostatečné aktivity enzymů katabolizujících lipoproteiny bohaté na TAG, nebo TAG. Vysoké koncentrace TAG mohou být také spojeny s jinými onemocněními – sekundární hypertriacylglycerolémie.

 

Primární dyslipoproteinémie spojené se zvýšenou až vysokou koncentrací TAG

Onemocnění

Charakteristické příznaky

Onemocnění vedoucí k nadprodukci lipoproteinů

Familiární kombinovaná dyslipoproteinémie

Smíšená dyslipoproteinémie, manifestace kolem 30 – 40 roku života, necharakteristické klinické příznaky, výskyt předčasných kardiovaskulárních onemocnění

Familiární hypertriacylglycerolémie

Mírná až závažná hypertriacylglycerolémie, riziko pankreatitidy, nadprodukce VLDL

Onemocnění vyvolána defektem apolipoproteínů

Remnantní hyperlipidémie

Smíšená dyslipoproteinémie, přítomny charakteristické klinické příznaky, výskyt časných kardiovaskulárních onemocnění, ApoE2 homozygoti

Apo C2 deficience

Závažná hypertriacylglycerolemie v důsledku nízké aktivity LPL, autosomálně recesivní onemocnění, časté pankreatitidy, eruptivní xantomatóza

Onemocnění způsobena  defektem enzymů a proteinů, které se účastní metabolismu lipoproteinů

Familiární hyperchylomikronémie

Závažná hypertriacylglycerolémie způsobena nízkou aktivitou LPL, autosomálně recesivní onemocnění, časté pankreatitidy, eruptivní xantomatóza

Deficience hepatální lipázy (HL)

Smíšená dyslipoproteinémie s predominancí hypertriacylglycerolémie, klinické známky podobné remnantní hyperlipidémii.

α-LCAT deficience

Hypertriacylglycerolemie, proteinurie, corneal opacities

 

Sekundární hypertriacylglycerolémie

Onemocnění a léky vedoucí k hypertriacylglycerolémii

Onemocnění a léky vedoucí ke kombinované dyslipoproteinémii

Onemocnění

Nekontrolovaný DM

DM II typ

Chronická ledvinová onemocnění

Etanol exces

Peritoneální dialýza

Ledvinová transplantace

Septikemie

Dysgamaglobulinémie

Hepatocelulární onemocnění

Hemodialysa

Systémový lupus erythematodes

Monoklonální gamapatie

Akomegalie

 

Metabolická onemocnění (Goscher, Tay Sach)

 

Léky

Betablokátory

Glukokortikoidy

Anabolické steroidy

Fenytoin

Orální kontraceptiva

 

Estrogeny

 

 

Klinické symptomy, které se vážou k hypertriacylglycerolémii

Lokalizace

Symptómy

Oči

Arcus cornee, opacitates cornee, lipemie retinalis

Systémová

Hepatosplenomegálie, periferní neuropatie, ataxie

Kůže

Xantelasmata, eruptivní xantomatóza, tuberoeruptivní xantomatóza, palmární xantomatóza

 

Snížená koncentrace v séru

Nemá zvláštní klinický význam

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

TAG jsou jedním z rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, především v kombinaci s nízkou koncentrací HDL cholesterolu. Některé studie – včetně epidemiologické Framinghamské studie označují TAG za samostatný a nezávislý rizikový faktor kardivaskulárních onemocnění. Sérové TAG nad 1,5 mmol/l nalačno, se vážou s výskytem rizikových subfrakcí LDL cholesterolu – malých denzních LDL. Tyto subfrakce LDL cholesterolu vykazují vysokou korelaci s kardiovaskulárními onemocněními. Zvýšené TAG, nízký HDL cholesterol a výskyt malých denzních LDL částic Austinová nazvala „aterogenní lipoproteinový fenotyp“.

Vysoké koncentrace triacylglycerolů nalačno – přes 11 mmol/l znamenají pro pacienta vyšší riziko vzniku akutní pankreatitidy, hyperchylomikronémie často vede k bolesti břicha. Nedá se přitom predikovat, u kterých pacientů se klinické příznaky manifestují a kteří zůstanou asymptomatičtí. Až ¼  pacientů s akutní pankreatitidou má hypertriacylglycerolémii. Mechanismus vedoucí ke vzniku akutní pankreatitidy u pacientů s hypertriacylglycerolémií je nejasný. Jedna z teorií předpokládá, že hyperchylomikronémie způsobí zpomalenou cirkulaci přes pankreat. Pankreatická lipáza rozkládá chylomikra, uvolní se mastné kyseliny, které způsobí lokální zánět.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Odborné společnosti doporučují používaní optimální hodnoty – hodnoty nejlépe vyhovující pro posouzení kardiovaskulárního rizika. Vycházejí ze vztahu mezi koncentrací TAG a mírou kardiovaskulárního rizika (daného výsledky epidemiologických studií). Optimální hodnoty jsou obvykle hodnoty zaokrouhlené, vydané na základě konsensu odborných společnosti a publikované většinou ve formě „guidelines“. Za vzorové doporučení bývá považován panel ATPIII Národního cholesterolového edukačního programu USA (NCEP)  Pro potřebu naší populace je ale nutno vycházet z  Evropských guidelines pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi  a  především z Českých doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku. Doporučená optimální koncentrace cholesterolu je podle těchto doporučení pro zdravého jedince pod  1,7 mmol/l. Koncentrace TAG nad  1,5 mmol/l již mohou znamenat výskyt malých denzních LDL částic, které zvyšují kardiovaskulární riziko. Mírně vyšší koncentrace TAG, nízka koncentrace HDL cholesterolu a mírně vyšší koncentrace cholesterolu tvoři aterogenní triádu. Tento lipoproteinový fenotyp je typický pro diabetiky a pacienty s metabolickým syndromem.

TAG je nutno hodnotit v kontextu celého lipidového profilu (CH, HDL CH, LDL CH).

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

Stanovení koncentrace TAG v séru (plazmě) je nutno provádět za standardních podmínek. Pacient je po 12 hodinovém lačnění, večer před plánovaným odběrem krve nejí maso, nepije mléko, neukouří a nepožívá alkohol. Krev se odebírá v sedě, bez výraznější venostázy do zkumavky bez antikoagulační přísady (sérum) nebo s přídavkem EDTA nebo heparínu (plazma).  Tyto podmínky preanalytické fáze je nutno dodržet především proto, že postprandiálně TAG výrazně stoupnou.

Vysoké koncentrace TAG a chylozita séra interferuje u stanovení aktivity některých enzymů – ALT, AST, AMS. Lipemická séra vykazují pseudohyponatremii při stanovení Na plamenovou fotometrii. Ionselektivní elektrody nejsou závislé na objemu a tedy lipemická séra neinterferují při stanovení Na. 

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Triacyglyceroly jsou stanoveny nejčastěji enzymaticky, ale je možno použít i chemické metody.

Enzymaticko kolorimetrická metoda je založená na uvolnění glycerolu z TAG  lipázou, glycerol je v několika krocích konvertován na dihydroxyacetonfosfát a peroxid vodíku, který je kvantifikován fotometricky.

Chemické metody jsou založeny na extrakci lipidů, sorbci fosfolipidů na pevnou fázi a analýze uvolněného glycerolu po zmýdelnění TAG. V praxi se nepoužívá.

Vysoký hemoglobin – nad 2 g/l simuluje zvýšení TAG, kyselina askorbová a bilirubin nad 340 μmol/l falešně snižuje koncentrace TAG – reakce s H2O2

Stabilita : 4 dny při 4˚C

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Výpočet LDL cholesterolu:

Friedewald: LDL cholesterol = Celkový cholesterol – HDL cholesterol – (TAG / 2,2). Výpočet je možné použít do koncentrace triacylglycerolů pod 4,5 mmol/l

Planellová: LDL cholesterol = 0,41Celkový cholesterol - 0,32 TAG + 1,7Apo B – 0,27

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení TAG v séru se v klinické praxi používá především ke stanovení kardiovaskulárního rizika  a k monitorování hypolipidemické léčby. Je součastí Friedewaldovy formule a také Planellové výpočtu pro LDL cholesterol.

TAG jsou sledovány také u pacientů v intenzivní péči při podávaní parenterální výživy.

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz