Karbonylhemoglobin v plné krvi (Astrup)
Karbonylhemoglobin (Hb(B); látkový podíl [1] Spektrofotometrie)


Synonyma: COHB - Astrup Zkratka: B_COHB
Lokální kód: 573 Kód NČLP: 03314
Kód VZP rutina: 81233 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Spektrofotometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Odebírané množství: 140 µl
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 30 minut od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 15 minut od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Odebranou krev dokonale promíchat, dobře uzavřít.
Pokyny k transportu: Odebranou krev doručte bezprostředně po odběru do laboratoře (nejlépe na ledě).

Pokyny k odběru vzorku: Anaerobní odběr bez vzduchových bublin.
Nejvhodnější vzorkem je ARTERIÁLNÍ krev (možno ze zavedeného arteriálního katetru), následně je možné odběr provést z arterializované KAPILÁRNÍ krve (bříška prstů, ušní lalůček či patička u malých dětí). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (kapilára, Monovette: oranžový uzávěr, stříkačka s protisráž. úpravou). Dodržte poměr mezi krví a protisrážlivým činidlem.
Pro forenzní účely posílejte na speciální toxikologické pracoviště!

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 15 Minuta
Stabilita při 4-8°C: 1 Hodina
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <0,008 arb.j. L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Provádíme automaticky v rámci vyšetření ABR - Astrup.

Další informace: