Feritin v séru
Feritin (S; hmot. konc. [µg/l] ECLIA)


Synonyma: Zkratka: S_FERI
Lokální kód: 82 Kód NČLP: 03444
Kód VZP rutina: 93151 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA -Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Transport krve do laboratoře v den odběru.

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 2 Den
Stabilita při -20°C: 1 Rok
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Lze mrazit. Je možné opakované zmrazování a rozmrazování vzorků. Výrobce neudává stabilitu při 18-26°C a -20°C.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4R 6 24 µg/l L
4R 9R 10 55 µg/l L
F 9R 17R 6 40 µg/l L
M 9R 20R 23 70 µg/l L
F 17R 99R+ 13 150 µg/l L
M 20R 99R+ 30 400 µg/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

Ferritin je bílkovina specializovaná na uskladnění železa ve tkáních, má molekulovou hmotnost 450 kDa a tvoří ji 24 bílkovinných jednotek uspořádaných do tvaru duté koule. Uvnitř tohoto útvaru se shromažďuje relativně velké množství železa ve formě hydroxyfosfátu železitého. Každá molekula ferritinu může obsahovat až 4500 atomů železa, které udržuje v rozpustné, pro organizmus netoxické a biologicky využitelné formě. Ferritin se vyskytuje potenciálně ve všech buňkách těla a v tělesných tekutinách, ale nejvíce je soustředěn v játrech, slezině, kostní dřeni a v kosterním a srdečním svalstvu. V těhotenství se vyskytuje též v placentě. Ferritin je tvořen směsí dvou imunologických podtypů H a L, jejichž poměr závisí na tkáni, ze které pochází. Hladiny ferritinu v séru jsou poměrně nízké a velmi dobře korelují s celkovým množstvím zásob železa v organismu. U zdravých jedinců se sérové koncentrace liší u mužů a u žen v produktivním věku. U žen v menopauze se pak tyto koncentrace blíží hodnotám nacházeným u mužů. U dětí jsou hladiny ferritinu obecně nižší než u dospělých.

 

Role v metabolismu

Může obsahovat až 4500 atomů Fe ve formě hydroxyfosfátu železitého. Ferritin může vázat in vitro hemové skupiny protoporfyrinu IX za vzniku hemoferritinu. Přibližně 16 hemových jednotek se váže na 24 ferritinových podjednotek a vazba se uskutečňuje v kapsách ferritinového komplexu. Vazba hemu je stabilizována koordinačními vazbami zahrnující 2 histidinové zbytky v pozicích 118 a 128 těžké podjednotky. Vazba hemu ovlivňuje vychytávání železa ferritinem a ovlivňuje také "ferroxidázovou" aktivitu ferritinu, která je vázána na těžkou podjednotku. 1 µg/l ferritinu odpovídá přibližně zásobě 8 mg železa. Při koncentraci pod 18 µg/l se v kostní dření nedaří barvení na Fe.

 

Fyziologická variabilita

Intraindividuální variabilita 4.72 - 18.0 %, interindividuální variabilita 12.0 - 18.23 % (Gallagher, 1989)

 

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Ferritin cirkulující v krvi je směsí sérového ferritinu (glykosylovaný ferritin, považuje se za normální sekreční produkt buněk, delší poločas) a tkáňového ferritinu, který se uvolňuje z poškozených buněk. V krvi může ferritin vytvářen komplexy s jinými proteiny, např. alfa-2-makroglobulinem.

 

Použití pro klinické účely

Indikace vyšetření:

 • detekce deficitu Fe
 • posouzení odpovědi na perorální léčbu železem (pokud při anemii z nedostatku železa ferritin během několika dnů nestoupne na 50 µg/l a více, jedná se buď o non-compliance nebo ztráty pokračují)
 • diferenciální diagnostika anemií
 • monitorování zásob Fe u chronického renálního selhání (včetně dialyzovaných)
 • detekce stavů akumulace Fe a odpověď na léčbu
 • posouzení procesů v CNS (odlišení arteficiálního od skutečného krvácení, odhad intenzity agresivních procesů v CNS – zánětů a nádorů)

 

Příčiny zvýšení ferritinu v séru:

 • alkoholismus
 • reakce akutní fáze (záněty, nádory, AIM, hyperthyreóza, M. Gaucher)
 • poškození jater
 • hemochromatóza (frekvence 2-3/1000 osob, riziko u: diabetu, městnavých srdečních vadách, kardiomyopatií, revmatoidní arthritidě, alkoholické cirhóze, hypogonadismu)
 • hemosideróza
 • některé anemie při chronických stavech (megaloblastová - pozor: u megaloblastové anemie perniciózního typu, tj. u histaminorezistentní achlorhydrie, bývá ferritin v mezích normy a po zahájení útočné léčby může poklesnout i pod dolní referenční mez se současnými projevy hypochromie tj. pokles MCH a MCHC, dále anemie sideroblastická - porucha inkorporace Fe do hemu, anémie hemolytická – thalassemie, sférocytóza, získané hemolytické anémie)
 • maligní onemocnění:

             a.      systémová neoplazie (akutní myeloblastické leukemie, M. Hodgkin, mnohočený myelom, 

                      nehodgkinovské lymfomy),

b.           nespecifická produkce (primární hepatom, germinální tumory testis, karcinom plic, karcinom

                      prsu)

 

Příčiny snížení ferritinu v séru:

 • opakované dárcovství a odběry krve z diagnostických důvodů
 • bezmasá strava, zejména u žen
 • mikrocytární anemie z nedostatku železa
 • krvácení do GIT
 • menstruální ztráty
 • některé malabsorpce (obvykle kombinovaná porucha rezorpce Fe, B12 a folátu)

 

Využití různých ukazatelů posouzení metabolismu železa v diferenciální diagnostice

 

 

Ferritin v plazmě

Fe v plazmě

Vazebná kapacita železa

Transferin v plazmě

Saturační index

mikrocytární  anemie z nedostatku železa

 

 

 

 

 

 

S

S

Z

Z

S

anemie při chronických onemocněních

 

 

 

 

 

 

N-Z

S

N-S

N-S

různé

hemochromatóza

Z(1)

Z

S

N-S

Z(2)

 

(1) obvykle nad 1000 µg/l

(2) obvykle nad 70%

 

Saturační index (SI) se počítá podle vzorce

 

SI = P_Fe/P_FEVK * 100 (%)

 

kde P_Fe je plazmatické železo v µmol/l a P_FEVK je plazmatická vazebná kapacita železa v µmol/l. Referenční hodnota saturačního indexu je nejméně 16%.

 

Zdroj (syntéza, příjem)

Místo syntézy: játra, slezina, kostní dřeň, vyskytuje se v tkáních plic, střeva, ledvin, srdce a placenty, na povrchu B-lymfocytů a monocytů, buňky CNS.

 

Literatura

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz