Lymfocyty v plné krvi (Diferenciální rozpočet)
Lymfocyty (Krev; num. podíl [arb.j.] Světelná mikroskopie)


Synonyma: Lymfocyty (DIF) Zkratka: B_LY..
Lokální kód: 437 Kód NČLP: 03594
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Průtoková cytometrie/Světelná mikroskopie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 0,16 0,41 arb.j. L
1D 1T 0,31 0,51 arb.j. L
1T 2T 0,38 0,58 arb.j. L
2T 4T 0,46 0,66 arb.j. L
4T 6M 0,46 0,71 arb.j. L
6M 1R 0,51 0,71 arb.j. L
1R 2R 0,49 0,71 arb.j. L
2R 4R 0,40 0,69 arb.j. L
4R 6R 0,32 0,60 arb.j. L
6R 8R 0,29 0,52 arb.j. L
8R 10R 0,28 0,49 arb.j. L
10R 15R 0,25 0,48 arb.j. L
15R 99R+ 0,2 0,45 arb.j. L


Doplňující klinické informace:
Diferenciální rozpočet vypracovaný za použití světelného mikroskopu je označen poznámkou "mikroskopicky".

Autorské poznámky:

Další informace:

AbstraktOSN-E

Lymfocyty jsou zralé buňky bílé krevní řady o průměru 8-12 µm, jádro je poměrně kulaté, oválné nebo na jedné straně vpáčené. Od plazmy je jasně ohraničeno, nebývá uloženo přesně ve středu. Chromatin jádra je hutný a bohatý, cytoplazma je světle modrá, někdy až bezbarvá. Lymfocyty, které se tvoří v kostní dřeni z mateřských lymfoidních kmenových buněk a vyzrávají zde, se nazývají B-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou protilátkovou imunitu. Ty buňky, které přestupují do thymu, zde zrají v T-lymfocyty a jsou zodpovědné za specifickou buněčnou imunitu. Jsou zastoupené v kostní dřeni v obvodové krvi.

Parametr:

Lymfocyty

Zkratka

lymfo

Vysvětlení zkratky

-

Získání hodnoty

-

Souvislost s parametry

-

Poznámky

životnost dny až řádově roky a desetiletí

Ovlivnění měření

-

Indikace

-

Interpretace

absolutní/relativní  lymfocytopenie, lymfocytóza

Diferenciální diagnóza

myelocytární leukémie, leukémie s vlasatobuněčnými lymfocyty, akutní infekce, AIDS, imunodeficientní onemocnění, lupus erythematosus

 

virová onemocnění, lymfocytární leukémie

Literatura

http://www.enclabmed.cz