Neutrofilní metamyelocyty v plné krvi (Dif. rozpočet)
Neutrofilní metamyelocyty (Lkc.(B); num. podíl [arb.j.] Mikroskop. (světlo))


Synonyma: Neutrofilní metamyelocyty (DIF) Zkratka: B_NMMC
Lokální kód: 426 Kód NČLP: 03627
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Světelná mikroskopie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě.


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:
Diferenciální rozpočet vypracovaný za použití světelného mikroskopu je označen poznámkou "mikroskopicky".

Autorské poznámky:
Neutrofilní metamyelocyt patří mezi granulocyty. Je to buňka vývojového stupně neutrofilní řady o průměru 10-18 µm. Jádro má ledvinovitý nebo fazolovitý tvar a bývá uloženo při obvodu. Chromatin jádra je hutnější než u myelocytu, tvoří pletivo se širokými oky, která jsou zbarvena jasněji. Jádro má zřetelně políčkový charakter. Cytoplazma je růžová s jemnými hustými šedorůžovými až červenohnědými granuly. Fyziologicky se tyto buňky nacházejí pouze ve dřeni (zdroj: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).

Další informace: