Neutrofilní segmenty v plné krvi (Dif. rozpočet)
Neutrofilní segmenty (Lkc.(B); num. podíl [arb.j.] Mikroskop. (světlo))


Synonyma: Neutrofily (DIF) Zkratka: B_NSEG
Lokální kód: 424 Kód NČLP: 03631
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Průtoková cytometrie/Světelná mikroskopie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Vzorky lze uchovávat pouze při pokojové teplotě.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 0,51 0,78 arb.j. L
1D 1T 0,35 0,55 arb.j. L
1T 2T 0,30 0,50 arb.j. L
2T 4T 0,25 0,45 arb.j. L
4T 6M 0,22 0,45 arb.j. L
6M 1R 0,21 0,42 arb.j. L
1R 2R 0,21 0,43 arb.j. L
2R 4R 0,23 0,52 arb.j. L
4R 6R 0,32 0,61 arb.j. L
6R 8R 0,41 0,63 arb.j. L
8R 10R 0,43 0,64 arb.j. L
10R 15R 0,44 0,67 arb.j. L
15R 99R+ 0,45 0,70 arb.j. L


Doplňující klinické informace:
Diferenciální rozpočet vypracovaný za použití světelného mikroskopu je označen poznámkou "mikroskopicky".

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

Neutrofilní segment má průměr 10-14 µm a patří mezi granulocyty. Je to zralá buňka neutrofilní vývojové řady. Jádro je bohaté na chromatin, rozdělené na 2-5 částí (segmentů), které jsou spojené můstky. Jednotlivé jaderné úseky jsou nepravidelné. Chromatin jádra je hutný, seskupený v hrudkách hlavně na obvodu jádra. Cytoplazma je oxyfilní, jemně granulovaná. Tyto buňky jsou přítomny v kostní dřeni a v obvodové krvi.

 

Parametr:

Neutrofily

Zkratka

NEU

Vysvětlení zkratky

-

Získání hodnoty

-

Souvislost s parametry

-

Poznámky

životnost 6 - 7 hodin, vyzrávání 10 - 14 dnů

Ovlivnění měření

-

Indikace

-

Interpretace

absolutní/relativní neutropenie, neutrofilie

Diferenciální diagnóza

nedostatek ve výživě, virová onemocnění (hepatitidy, chřipka, spalničky), lymfocytární leukémie, aplastická anémie, malárie

 

námahové a emoční stresy, akutní infekce, kuřáci, traumata, bakteriální infekce, zánětlivá onemocnění, myelocytární leukémie

 

Literatura

 http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).