Trombinový test v plazmě
Trombinový test (P; čas [s[ Turbidimetrie)


Synonyma: Trombinový koagulační test Zkratka: TT..
Lokální kód: 692 Kód NČLP: 03672
Kód VZP rutina: 96617 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Turbidimetire
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: V případě vitální indikace je odezva 1 hodina.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Po centrifugaci vzorku se získá plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře, nejlépe do 2 hodin od odběru.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.
Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: zelený uzávěr, DISPOLAB: sv. modrý uzávěr (pro děti), VACUTEST: modrý uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 4 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C: 4 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Stabilita se týká získané plazmy. Při léčbě heparinem se doporučuje oddělit plazmu do 30 min. V případě práce s primárními zkumavkami je vyšetření nutno provést do půl hodiny po stočení a pro opakování vyšetření po delší době je lépe vyžádat si nový odběr.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 12 16 s


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Trombinový test (TT) postihuje třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Prodloužení časů je nejčastěji u kvalitatilních a kvantitativných poruch fibrinogenu, u poruchy štěpení fibrinogenu trombinem, v přítomnosti heparinu, FDP.

Další informace:

AbstraktOSN-E

Trombinový čas“, který patří do panelu koagulačních vyšetření a je častou součástí předoperačních koagulačních vyšetření.

TT postihuje tzv. třetí fázi plazmatického koagulačního systému, tj. štěpení fibrinogenu trombinem.

Normální hodnoty:  12 - 16 s

Prodloužení TT může nastat u hypofibrinogenémií (pod hodnoty 0,6 g/l), dysfibrinogenémií  a při zvýšených hladinách některých inhibitorů koagulace, zejména antitrombinu (AT). Delší časy TT se také nachází v přítomnosti vysokých koncentrací fibrin degradačních produktů (FDP) sledovaných při trombolytické léčbě, u DIC nebo u jaterních nemocí.

 

Poznámky:

·       Orální antikoagulancia kumarinového typu nemají vliv na hodnoty TT.

·       FDP se váží na koncová rezidua fibrinových monomerů a znemožňují nebo omezují jejich polymeraci a tím prodlužují TT.

·       Mírné zvýšení TT může vyvolat i léčba LMWH.

·       TT není vhodný k monitorování koagulační léčby nefrakcionovaným heparinem (UFH), kdy vlivem  UFH dojde k rychlé neutralizaci přidaného trombinu antitrombinem.

·       Paraproteiny přítomné u mnohočetného myelomu mohou také interferovat s tvorbou fibrinu a vést k prodloužení času TT.