IL 6 v séru
Interleukin 6 (S; hmot. konc. [ng/l] ECLIA)


Synonyma: Interleukin 6 v séru Zkratka: S_IL6.
Lokální kód: 736 Kód NČLP: 03781
Kód VZP rutina: 91197 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA-Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 1 Den
Stabilita při -20°C: 12 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 7 ng/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

Interleukin 6 (IL-6), Plasmocytoma growth factor (PCT-GF), Interferon-b-2 (IFN-b2), Monocyte derived human B cell growth factor, B cell stimulating factor (BSF-2), Hepatocyte stimulating factor (HSF), Interleukin Hybridoma/Plasmocytoma growth factor (IL-HP1), Cytotoxic T cell differentiation factor, Macrophage-Granulocyte inducing factor 2A (MGI-2A) je představitel XIII. rodiny cytokinů. IL-6 je multifunkční protein původně nalezen v médiu kultivovaných buněk. Gen pro IL-6 je lokalizován na chromosomu 7p21. Produktem tohoto genu je protein o molekulové hmotnosti 21 až 28 kDa (212 aminokyselin) v závislosti na zdrojové buňce. Jeho heterogenita je vytvářena posttranslační N- nebo O-glykosylací nebo fosforylací. Je produkován normálními i transformovanými buňkami, jako aktivovanými T lymfocyty, aktivovanými monocyty-makrofágy, fibroblasty, hepatocyty, keratinocyty, astrocyty, cévními endoteliemi a různými nádorovými buňkami. Produkce IL-6 je navozena vlivem různých cytokinů.

 

Role v metabolismu 

IL-6 se účastní regulace imunitní odpovědi, hematopoezy a zánětu. IL-6 je přímo zapojen do odpovědi na infekci a poranění včetně zvýšení tělesné teploty, může se významně podílet na regulaci IL-1 a TNF-a při odpovědi akutní fáze. Má vliv na různé buňky, včetně fibroblastů, progenitorové myeloidní buňky, navozuje diferenciaci T a B buněk, makrofágů. IL-6 navozuje mnohočetné efekty, podle nich má množství synonym. Indukuje syntézu proteinů akutní fáze v hepatocytech, indukuje růst mezangiálních buněk a keratinocytů. Inhibuje růst linií buněk myeloidní leukémie.

 

IL-6 indukuje expresi IL-2 a receptoru pro IL-2, interaguje s  IL-2 na proliferaci T lymfocytů, potencuje také proliferativní efekt IL-3 na multipotentní hematopoetické progenitory (i megakaryocyty).

Vzrůst koncentrací IL-6 indikuje patologické stavy jako jsou: těžké popáleniny, pooperační komplikace se záněty, septický šok, bakteriální a virové infekce, infekce plodu, autoimunitní onemocnění spojená s polyklonální aktivací B lymfocytů (srdeční myxom, revmatoidní artritida, jaterní cirhóza, IgM gamapatie), u proliferativních onemocnění (proliferativní mezangiokapilární glomerulonefritida, psoriáza), u nádorů (myelom, lymfom, Castelmanova choroba, Kaposiho sarkom a renální karcinom). Zvýšení IL-6 nastává v séru i v moči před rejekcí transplantované ledviny.

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz