LE buňky v plné krvi
LE buňky (DEF(B); num. podíl [1] Mikroskop. (světlo))


Synonyma: LE (lupus erythematodes) buňky Zkratka: B_BLE.
Lokální kód: 442 Kód NČLP: 04711
Kód VZP rutina: 96717 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Světelná mikroskopie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Jen po předchozí domluvě Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Je nutná předchozí domluva s laboratoří.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Po přijetí vložit krev do termostatu (37 °C) na 2-4 hodiny. Pak ihned dále vyšetřovat.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál dopravte inhed do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Vyšetření se provádí z nesrážlivé krve. Odebírá se 3 ml nativní krve z žilní venepunkce do suché, čisté zkumavky s 5 skleněnými kuličkami nebo je možný odběr do heparinu. Ihned po odběru 10 minut třepat. Zkumavky se skleněnými kuličkami jsou dostupné na OKB-H na vyžádání.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
LE buňky vznikají účinkem protilátek namířených proti jádru leukocytu. Jádra jsou poškozena, dochází k jejich uvolnění a posléze k jejich fagocytóze. Protilátka vniká do jádra a dochází k rozrušení DNA, jádro tak ztrácí svou strukturu a funkci. Současně zaniká i možnost obnovy buněčné cytoplazmy. Nakonec zůstává pouze amorfní bílkovinná hmota jádra, která se uvolňuje. Na tuto hmotu nasedají neutrofily (vzniká růžice – rozeta), které ji fagocytují. LE buňky se vyskytují u systémového onemocnění lupus erythematodes, u autoimunniho onemocnění pojiva, u progresivní polyartritidy (zdroj: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).

Další informace: