Osmotická rezistence erytrocytů - minimální
Osmotická rezistence minimální (Krev; hmot. konc. [g/l] Odečet hemolýzy v roztoku)


Synonyma: Osmotická rezistence (odolnost) erytrocytů - minimální Zkratka: B_OREN
Lokální kód: 415 Kód NČLP: 04740
Kód VZP rutina: 96511 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Odečet hemolýzy v roztoku
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Jen po předchozí domluvě Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků:
Pokyny k transportu: Odebraný materiál dopravte inhed do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Standardní odběr krve do K3EDTA nebo je možné odebrat i do heparinu.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 6 Hodina
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,4 0,44 g/l L


Doplňující klinické informace:
Hodnocení minimální osmotické rezistence: první načervenalé zbarvení roztoku. Výsledky se vydávají v % NaCl kde začala hemolýza prvních erytrocytů = Minimální rezistence.
Fyzilogické hodnoty.
Minimální rezistence = 0,40-0,44 g/l NaCl (0,40-0,44 % NaCl)

Snížená osmotická rezistence bývá při hemolytických anémiích. Dále bývá snížena u dědičné sférocytózy. Zvýšená rezistence je u polycytémií. Zvýšené hodnoty se dále nachází u talasemií, při deficitu železa a u některých jaterních nemocí.

Autorské poznámky:
V hypotonickém prostředí přijímají erytrocyty vodu z vnějšího prostředí. Po dosažení kritického objemu dojde k narušení buněčné membrány a k uvolnění hemoglobinu do extracelulárního prostředí. Odolnost erytrocytů vůči hypotonickým roztokům (osmotická rezistence) se stanoví v roztocích chloridu sodného v rozmezí koncentrací 2,0 - 9,0 g/l NaCl (0,2-0,9 % NaCl). Nejčastěji se používá nárůst o 0,2 g/l (0,02 %).Další informace: