PDW v plné krvi (Krevní obraz)
Trombocyty (PDW) (Trombocyty(krev); relat. směr. odch. výb. [1] Výpočtová metoda)


Synonyma: Distribuční šíře krevních destiček (KO) Zkratka: B_PDW.
Lokální kód: 583 Kód NČLP: 04745
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Pokud statimový vzorek KO, KO+DIF obsahuje současně manuální diferenciální rozpočet leukocytů, nebo je nutno nátěr doplnit na základě výsledků měření KO, jsou do 1 hod k dispozici pouze výsledky, které nejsou určeny k mikroskopickému ověření.
V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odebírá se žilní nebo kapilární krev. Pacient by měl zůstat cca 15 min v klidu, je vhodné uklidnit pacienta (zejména u dětí). Zkumavka má být při odběru řazena za koagulační, sérovou, heparinovou. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: červený uzávěr, DISPOLAB: zelený uzávěr, TAPVAL: fialový uzávěr (pro děti), VACUTEST: fialový uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 5 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Při skladování v chladu může docházet ke shlukování až k agregaci trombocytů.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 12 21 1 L


Doplňující klinické informace:
PDW nás informuje o anizocytóze trombocytů.
Ref. rozmezí:
0-99: 12-21 10(GSD)

Autorské poznámky:
Stanovení PDW (šíře distribuce trombocytů) je součástí vyšetření krevního obrazu, který patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření.Další informace:

 

Parametr:

Distribuční šíře velikosti trombocytů

Zkratka

PDW

Vysvětlení zkratky

Platelet Distribution Width

Získání hodnoty

odvozené z křivky rozložení trombocytů dle velikosti

Souvislost s parametry

PLT, MPV

Poznámky

idikátor variability velikosti PLT

Ovlivnění měření

viz. související parametry

Indikace

anémie, polyglobulie

Interpretace

PDW ve fyziologických mezich - homogenní populace trombocytů

vyšší RDW - heterogenní populace trombocytů

Diferenciální diagnóza

nemá klinický význam

 

anizocytóza trombo

 

 

 

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz