Osmolalita v séru (výpočet)
Osmolalita - výpočet (S; molalita [mmol/kg] vzorec 1)


Synonyma: OSM výpočet v séru Zkratka: S_OSMV
Lokální kód: 24 Kód NČLP: 05043
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Osmolalitu lze stanovit v plazmě, kde je antikoagulačním činidlem heparinát lithný (doporučený odběr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 4 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 2 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1T 266 295 mmol/kg L
1T 99R+ 275 295 mmol/kg L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Podmínkou výpočtu je stanovení Na (č.m. 16), močoviny (č.m. 12) a glukózy (č.m. 9) v séru.

Další informace:

Abstrakt

Význam vypočtené osmolality je pouze v situacích, kdy se pomocí rozdílu mezi měřenou a vypočtenou osmolalitou deteguje přítomnost tzv. neměřených solutů.

 

Způsob výpočtu

Tradiční vzorec 1.

POsmcalculated(1) = 2*P_Na+ + P_Glukóza + P_Urea              [mmol/kg]

 

Tradiční vzorec 2.

POsmcalculated(2) = 1.86*P_Na+ + P_Glukóza + P_Urea + 9     [mmol/kg]

(rovnice Dorwarta a Chalmerse)

 

Tradiční vzorec 3.

POsmcalculated(3) = 1.89*P_Na+ + 1.38*P_K+ + 1.03*P_Urea + 1.08*P_Glukóza + 7.45    [mmol/kg]

(rovnice podle Bhagata)

 

První z uvedených výpočtů POsmcalculated se považuje za nejspolehlivější a nejdostupnější. Pokud se hodnota vypočtené osmolality dále používá v odhadu osmolálního okna, je vhodné uplatnit ve výpočtech hmotnostní koncentraci vody v plazmě.

 

Omezení výpočtu

Hypoproteinémie, kdy se mění hmotnostní koncentrace vody, v tomto případě je vhodná korekce např. postupem podle Davidsona.

 

Referenční meze

Odpovídají referenčním mezím osmolality měřené.

 

Význam ve stavu zdraví, fyziologické údaje

Bez významu, vhodnější je měřená osmolalita.

 

Literatura

Bhagat, C.I., Garcia-Webb, P., Fletcher, E., Beilby, J.P.: Calculated vs measured plasma osmolalities revisited. Clin. Chem., 30, 1984, č. 10, s. 1703 – 1705.

Dorwart, W.V., Chalmers, L.: Comparison of methods for calculating serum osmolality from chemical concentrations and the prognostic values of such calculations. Clin. Chem., 21, 1975, s. 190 – 194.

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz