CYFRA 21-1 v séru
CYFRA 21-1 (S; hmot. konc. [µg/l] ECLIA)


Synonyma: Fragment cytokeratinu 19 Zkratka: S_CY21
Lokální kód: 609 Kód NČLP: 07261
Kód VZP rutina: 93223 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA - Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Kontaminace vzorku slinami falešně zvyšuje výsledky.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 4 Týden
Stabilita při -20°C: 24 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <3,3 µg/l


Doplňující klinické informace:
Vyšetření není určeno ke screeningu nádorových onemocnění.

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

Stanovení nádorového markeru CYFRA 21–1, vyšetřovaného v séru od počátku 90. let, je založeno na imunochemické analýze cytokeratinu 19 (CYFRA = cytokeratin fragment). Test pro jeho kvantitativní analýzu byl vyvinut na podkladě dvou monoklonálních protilátek. Vzhledem ke specifickému výskytu tohoto cytokeratinu v epiteliálních buňkách skvamózního (epidermoidního) typu má CYFRA 21–1 vyšší orgánovou specificitu než TPA nebo TPS, markery odvozené rovněž od cytokeratinů. Tento nádorový marker je vhodný především pro monitorování nemocných s karcinomem plic, nádorů močového měchýře a nádorů oblasti hlavy a krku.

 

Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu

Molekula CYFRA 21–1 je tvořena polypeptidem o molekulové hmotnosti asi 40 kDa. Je to solubilní fragment cytokeratinu 19. Dosud bylo vyvinuto a testováno několik protilátek proti tomuto markeru, z nichž KS 9–11 a BM 19–21 se staly podkladem různých komerčních imunochemických souprav. Jsou definovány epitopy rozpoznávané těmito protilátkami (Bodenmuller 1995, Bottger et al. 1995).

 

Role v metabolismu

CYFRA 21–1 je podobně jako TPA, ev. TPS fragment cytokeratinu, v tomto případě kyselého cytokeratinu 19. Patří tedy ke středním filamentům, tj. proteinům cytoskeletárních struktur buňky, které tvoří trojrozměrnou podpůrnou strukturu buněčného skeletu. Předpokládá se, že výskyt CYFRA 21–1 antigenu v séru nemocných s maligními nádory může souviset s buněčnou nekrózou.

 

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Zvýšené sérové hodnoty jsou pozorovány u vybraných typů maligních nádorů. Vzhledem k odbourávání játry a vylučování ledvinami je hladina markeru CYFRA 21–1 zvýšena u nemaligních postižení těchto orgánů (cirhóza, selhání ledvin atd.).

Použití pro klinické účely

 

Maligní onemocnění

  • Screening: nelze použít.
  • Stanovení diagnózy: CYFRA 21-1 může být pomocný ukazatel při hledání neznámého primárního nádoru, event. při neznámé histologii plicních karcinomů.
  • Odhadnutí závažnosti onemocnění: obvykle koreluje hladina tohoto antigenu se stadiem onemocnění.
  • Monitorování průběhu onemocnění a především monitorování úspěšnosti terapie je hlavní oblastí využití tohoto markeru. Senzitivita CYFRA 21–1  u epidermoidních karcinomů plic se pohybuje kolem 55 %, u velkobuněčných a adenokarcinomů plic je nižší (35 a 28 %). Význam má rovněž pro sledování nemocných s karcinomem močového měchýře (senzitivita asi 30 %) a epidermoidních nádorů cervixu (spolu s SCC) a nádorů oblasti hlavy a krku.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru

  • Nespecifické zvýšení CYFRA 21–1  je možno pozorovat při některých onemocněních jater (cirhóza, hepatitida), rovněž i u infekčních onemocnění. Falešně pozitivní hodnoty nalézáme rovněž u astmatu.

 

Zdroj (syntéza, příjem)

Fyziologicky je prokazatelná ve tkáni plic, dělohy a trávicího ústrojí.

 

Distribuce v organismu, obsah ve tkáních

CYFRA 21–1 patří podobně jako TPA, ev. TPS k cytokeratinům, které jsou produkovány tkáněmi určitých typů maligních nádorů, především nemalobuněčných karcinomů plic, nádorů močového měchýře a nádorů oblasti hlavy a krku.

 

Způsob vylučování nebo metabolismus

Degradace játry, vylučování ledvinami.

 

Biologický poločas

Dosud neznám.

 

Kontrolní (řídící) mechanismy

Proces syntézy cytokeratinů je dán činností známé rodiny genů. Vlastní mechanismus jejich exprese a fragmentace není dosud objasněn.

 

Literatura

Bodenmuller, H.: The biochemistry of CYFRA 21-1 and other cytokeratin tests. Scand.J.Lab.Invest.Suppl., 221, 1995, 60-66.

Bottger, V., Stasiak, P.C., Harrison, D.L. Mellerick, D.M., Lane, E.B.: Epitope mapping of monoclonal antobodies to keratin 19 using keratin fragments, synthetic peptides and phage peptide libraries. Eur. J. Biochem., 231, 1995, 475-485.

Kaušitz, J.: Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK Plzeň, 1995.

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz