Progesteron v séru
Progesteron (S; látková konc. [nmol/l] CMIA)


Synonyma: Zkratka: S_PRGS
Lokální kód: 568 Kód NČLP: 07506
Kód VZP rutina: 93137 Kód VZP statim:

Princip stanovení: CMIA - Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C: 24 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků. Výrobce neudává stabilitu při 18-26°C.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 45R 0,6 4,7 nmol/l L
M 0D 99R+ 0,32 0,64 nmol/l L
F 45R 99R+ 0,3 2,5 nmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Vzorky od pacientů, kterým byly z diagnostických nebo terapeutických důvodů aplikovány preparáty obsahující myší monoklonalní protilátky, mohou obsahovat lidské anti-myší protilátky (HAMA - Human Anti-Mouse Antibodies). Vzorky obsahující HAMA mohou při testování metodami, které využívají myší monoklonální protilátky, poskytovat anomální hodnoty. Heterofilní protilátky v lidském séru mohou reagovat s imunoglobuliny obsaženými v reagenciích, čímž způsobují interferenci v imunoanalýzách in vitro. Vzorky od pacientů, kteří jsou běžně vystaveni kontaktu se zvířaty nebo s produkty ze zvířecího séra, mohou být k teto interferenci náchylné a mohou u nich být naměřeny anomální hodnoty (zdroj: příbalový leták výrobce).

Další informace:

AbstraktOSN-E

Progesteron je jedním z nejdůležitějších steroidních hormonů. Progesteron je vylučován ve velmi malém množství vaječníky během folikulární fáze menstruačního cyklu. Hladina progesteronu dosáhne svého maxima zhruba 7 dní po ovulaci. Pokud nedojde k oplodnění, hladina progesteronu klesá. Kombinovaný účinek progesteronu a estradiolu působí na změnu endometria z proliferační do sekreční fáze, příznivé pro implantaci oplodněného vajíčka. Pokud dojde k implantaci oplodněného vajíčka, corpus luteum pokračuje v sekreci progesteronu až do 8. týdne těhotenství, po té se stává hlavním místem produkce hormonu placenta. V krvi se progesteron objevuje jak ve volné formě, tak vázaný na nosné proteiny (albumin, SHBG a transkortin).

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Hladina progesteronu je závislá na věku žena a fázi menstruačního cyklu. Nejvyšší hladiny v plazmě dosahuje 6-8 den po ovulaci. Po té pozvolna klesá, nejnižší hodnoty nabývá asi 3 dny před menstruací. Během těhotenství dochází k 40ti násobnému nárůstu progesteronu v období mezi 5 až 40 gestačním týdnem

 

Role v metabolismuOSN-E

Progesteron je nejdůležitější přírodní progestin. Je syntetizován z cholesterolu přes pregnenolon. V období folikulární fáze je v plazmě detekovatelný v minimální koncentraci pod 1 µg/l. Jeho hladina narůstá během ovulace s dosažením maxima v období tzv. LH peaku (8. den po ovulaci) s produkcí v corpus luteum. Progesteron odpovídá za sekreční transformaci (deciduální sliznice) endometria, jedna z podmínek úspěšného otěhotnění. Do 8 gestačního týdne je corpus luteum hlavním zdrojem progesteronu, kterým se po této době stává placenta.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Důvody vedoucí k monitoraci hladiny progesteronu je:

-ověření ovulace- měření hladin v druhé polovině cyklu

- insuficience corpus luteum-odebírají se 2 až 3 vzorky krve v intervalu 3 až 4 dnů, přičemž dvě nejnižší hodnoty jsou normálně nad 8 µg/l

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

V důsledku insuficience corpus luteum, nedostatečné hladině progesteronu, nemusí dojít k ovulaci, deciduální přestavbě děložní sliznice, což jsou základní podmínky úspěšného otěhotnění.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Hodnota Progesteronu

Populace

n

Medián (mmol/l)

Symetrický 95% interval spolehlivosti (mmol/l)

Normálně menstruující ženy

Folikulární fáze

91

0,32

<0,32-0,95

Luteální fáze

60

27,03

3,82-50,56

Ženy po menopauze

36

0,32

<0,32-0,64

Těhotné ženy

První trimestr

35

66,46

8,90-468,41

Druhý trimestr

27

144,37

71,55-303,05

Třetí trimestr

38

277,93

88,72-771,15

Muži

63

0,32

<0,32-0,64

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Více jak 90% progesteronu je vázáno v plazmě na bílkoviny, které je potřeba z vazby cílenou reakcí uvolnit před jeho imunochemickým stanovením. Progesteron se dá stanovit v séru, heparinové plazmě, slinách.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Důvody k měření hladiny progesteronu je ověření funkce corpus luteum a monitorace probíhající ovulace.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany, 1998

www.enclabmed.cz/