Tyreoglobulin v séru
Tyreoglobulin (S; hmot. konc. [µg/l] ECLIA)


Synonyma: TG v séru Zkratka: S_TRGL
Lokální kód: 603 Kód NČLP: 07609
Kód VZP rutina: 93199 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA - Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Vzorek krve nutno rychle dopravit do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 48 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 72 Hodina
Stabilita při -20°C: 4 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 3,5 77 µg/l L


Doplňující klinické informace:
Při i nterpretaci výsledků testu se musí vzít v úvahu, že ve vzorku mohou být přítomny protilátky proti TG. Výsledky by měli být verifikovány měřením anti-TG.

Autorské poznámky:
Lidský tyreoglobulin je glykoprotein, obsahující jód, za normálních podmínek je syntetizován ve folikulárních buňkách štítné žlázy. 1 g normální tkáně štítné žlázy produkuje 1-2 ug/l TGL při normální hladině TSH a jeho hladina koreluje s objemem štítné žlázy. Stanovení TG výrazně ruší přítomnost autoprotilátek proti TG. Jejich výskyt není výjimečný, proto se doporučuje souběžně provádět stanovení TG a Anti-TG.
Fyziologicky je TG produkován epiteliálními buňkami štítné žlázy a přechází do koloidu uvnitř folikulů. V koloidu nahromaděný TG funguje jako prohormon pro T3 a T4. Jeho syntéza je řízena TSH. Poločas v plazmě je 3 - 4 dny. Působením TSH je z koloidu TG transportován zpět do epiteliálních buněk štítné žlázy, kde mechanismem proteolýzy se z TG uvolňují hormony T3 a T4 do krevního oběhu. Za fyziologických podmínek proniká zatím neznámým způsobem do krve malé množství molekul TG.
Nález zvýšených hodnot TG není specifickým projevem karcinomu štítné žlázy, ale jen projevem patologického procesu ve štítné žláze, bez jeho bližšího určení. Stanovení koncentrací TG se proto uplatňuje zejména při systematickém sledování nemocných s diferencovaným karcinomem štítné žlázy, u kterých byly kompletně eliminovány tyreoidální struktury. Za projev recidivy choroby je pak možno považovat i malé zvýšení koncentrací TG u těchto nemocných. I u negativního výsledku je třeba mít na zřeteli, že u 10 - 15 % nemocných se vyskytují autoprotilátky proti TG, které arteficiálně snižují naměřené koncentrace TG (zdroj: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).

Další informace: