Anti TSHR v séru
Anti-TSH receptor (S; arb. látková konc. [IU/l] ECLIA)


Synonyma: Protilátky proti TSH receptoru (TRAK) Zkratka: S_AntiTSHr
Lokální kód: 612 Kód NČLP: 08035
Kód VZP rutina: 93235 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA - Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 3 Den
Stabilita při -20°C: 4 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. K zabránění nesprávných výsledků je třeba, aby séra byla zmražena a rozmražena pouze jednou.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 1,75 IU/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

 

OSN-SAbstraktOSN-E

Autoprotilátky proti TSH-receptorům, obsaženým v buněčné membráně buněk štítné žlázy, netvoří protilátky jednoho typu. Jedná se o skupinu protilátek, které se sice váží na buněčný receptor pro TSH, ale vykazují někdy zcela odlišnou odpověď buněk štítné žlázy. Některé protilátky se váží na TSH-receptor a přitom imitují funkci přirozeného ligandu TSH (thyroid stimulating immunoglobulin - TSI), jiné protilátky se vyznačují větší vazebnou schopností k receptorům než vykazuje přirozený ligand TSH. Tím dochází k déle trvající stimulaci buněk štítné žlázy než u přirozeného ligandu, z čehož pramení i přetrvávající produkce tyroxinu a trijodtyroninu (long acting thyroid stimulation - LATS). Další typ protilátek vazbou na receptor tento receptor zablokuje (thyroid-receptor binding and inhibiting antibodies - TBAB) a blokuje produkci tyreoidálních hormonů.

 

Protilátky proti TSH receptoru můžeme podle funkce rozdělit do 2 skupin:

První skupinou jsou TRAbS (Thyroid receptor stimulating antibodies) – vazba na N terminální region vede k imitaci funkce TSH, stimulace produkce a výdeje T hormonů a růstu buněk.

Druhou skupinou jsou TRAbB (Thyroid receptor blocking antibodies) – vazba na C terminální region vede k inhibici vazby TSH a tedy ke snížení výdeje T hormonů.

Pomocí běžných imunoanalytických metod nelze tyto 2 protilátky rozlišit, rozlišení je možné pomocí bioanalýz. V jednoho jednice se mohou vyskytnou jak stimulující tak blokující protilátky a to jak současně tak po sobě, což zásadně ovlivňuje klinický obraz. Jsou zodpovědné za klinickou manifestaci endokrinní oftalmopatie i u eutyreoidiních. Procházejí transplacentárně a jsou rizikovým faktorem fetální hypertyreózy.

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

TRAK - protilátky různého typu a specifity k různým částem receptoru pro TSH vyskytujících se na povrchu buněk štítné žlázy. Protilátky vykazují různou vazebnou konstantu i kapacitu. Projevují se zablokováním receptoru nebo jeho stimulací, která na rozdíl od přirozeného ligandu - TSH nemůže být regulována. Receptor pro TSH je glykoprotein v membráně buněk štítné žlázy o m.h. 85 kDa. Vazbou TSH na receptor dochází k aktivaci adenylylcyklázy na vnitřní straně buněčné membrány. Gen pro receptor se nachází na chromozomu 14. Byly identifikovány dvě sekvence aminokyselin o délce 24 a 29 aminokyselin, které představují hlavní antigenní determinanty TSH-receptoru. Byly vysloveny hypotézy o spuštění produkce protilátek proti TSH-receptorům virovou infekcí, či primární vazbou viru na receptor. Stejně jako Anti-TG, také TRAK se někdy vyskytují v nízkých koncentracích u zdravých osob.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

TRAK autoprotilátky jsou markerem pro M. Basedow. Začínající hypertyreózy jsou v 80 - 85 % pozitivní, později v průběhu onemocnění klesá prevalence těchto protilátek na 40 - 60 %. Nemocní s eutyroidní strumou, akutní, subakutní nebo chronickou thyreoiditidou mají TRAK pozitivní u méně než 10 % případů.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Nízké koncentrace autoprotilátek TRAK se vyskytují i u 1 - 5 % jedinců zdravé populace. Přehled prevalence výskytu TRAK u patologických stavů štítné žlázy viz tabulka (hodnoty jsou platné pro soupravu TRAK-Assay firmy BRAHMS Diagnostika). TRAK (označuje se také jako thyreoideu stimulující imunoglobuliny) se stanovují pomocí radioreceptorové metody (RRA). Protilátky se váží na izolované buněčné membrány buněk štítné žlázy, které obsahují TSH-receptory. Membrány se izolují ze štítných žláz šimpanzů nebo vepřů.

V poslední době se stanovují TRAK rovněž metodou biologickou - stanovením enzymové aktivity adenylylcyklázy.

Onemocnění

TRAK

%          

IU/l

Zdraví jedinci

1-5        

do 9

Hashimotova tyreoiditida

do 10      

9-15

Hypotyreóza

do 10      

9-400

M.Basedow začínající

80-85      

do 50

M.Basedow pokročilý

40-60     

9-70

Struma (eutyoidní)

do 10     

9-15

Tyreotoxická struma

do 10     

9-15

Izolovaný adenom

do 10      

9-15

Karcinom štítné žlázy

10         

9-50

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

http://www.enclabmed.cz/