Anti-Müllerian hormon v séru
AMH (S; látková konc. [pmol/l] ECLIA)


Synonyma: AMH Zkratka: S_AMH
Lokální kód: 803 Kód NČLP: 08120
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA - Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pátek Odezva:
Dostupnost statim: Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Stanovení metody 1x týdně v pátek. Cena vyšetření 650 Kč. Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Do celkové ceny patří i konzultace provedená lékařem do 10 dnů od náběru.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků:
Pokyny k transportu:

Pokyny k odběru vzorku: Odběr nalačno. Odběr na OKB-H každý den.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 3 Den
Stabilita při 4-8°C: 5 Den
Stabilita při -20°C: 6
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Konzultace provádí vedoucí lékař prim. MUDr. Ambrožová:
Po-Út-Čt,
St-Pá jen do 12:00!!

Další informace:

Abstrakt

Antimülleriánský hormon je homodimerický glykoprotein patřící do skupinytransformujícího růstového faktoru β (TGFβ). Všichni členové této superskupiny se účastní regulace růstu tkání a jejich diferenciace. Hormon prochází před sekrecí glykosylací a dimerizací a vznikne cca 140kDa prekurzor dvou identických disulfidických 70kDa podjednotek. Každý monomer obsahuje velký Nterminální pro-region a mnohem menší zralou Cterminální doménu. Na rozdíl od ostatních členů skupiny TGF β se u AMH předpokládá, že k dosažení plné bioaktivity vyžaduje Nterminální doménu pro umocnění aktivity Cterminální domény. Část AMH se poté během cytoplazmatického přenosu štěpí na specifickém místě mezi pro-regionem a zbylou částí za vzniku biologicky aktivních Nterminálních a C-terminálních homodimerů o hmotnosti 110 kDa, resp. 25 kDa, které zůstávají asociované v nekonvalentním komplexu. Receptor AMH typu II (AMH RII) má schopnost vázat pouze biologicky aktivní formu AMH.

U mužů se AMH vytváří v Sertoliho buňkách varlat. V průběhu embryonálního vývoje u mužů je sekrece AMH ze Sertoliho buněk varlat zodpovědná za regresi Müllerových vývodů a normální vývoj mužského

pohlavního systému. Sekrece AMH Sertoliho buňkami začíná během embryogeneze a pokračuje v průběhu celého života. AMH se až do puberty neustále vytváří ve varlatech a poté pomalu klesá k postpubertálním

hodnotám.

U žen hraje AMH významnou roli v ovariální folikulogenezi. Vývoj folikulů v ovariích zahrnuje dva rozdílné stupně: počáteční výběr, při kterém dochází k dospívání primordiálních folikulů, a cyklický výběr, který vede

k růstu kohorty malých antrálních folikulů, mezi nimiž je následně vybrán dominantní folikul (určený k ovulaci). FSH ovládá cyklický výběr. Tvorba AMH v granulózních buňkách začíná v primárních folikulech a je největší v granulózních buňkách preantrálních a malých antrálních folikulů do průměru cca 6 mm. Až se stane růst folikulů závislý na FSH, tvorba AMH klesá a stává se nedetekovatelnou. Toto schéma tvorby AMH podporuje inhibiční roli AMH ve dvou rozdílných stupních folikulogeneze. V první AMH inhibuje přechod folikulů z primordiální na maturační stupeň a tím významně reguluje počet folikulů zbývajících v primordiálním poolu. Ve druhé má AMH inhibiční účinek na folikulární citlivost na FSH a tak sehrává

roli v procesu folikulárního výběru.

Hladiny AMH v séru jsou u žen při porodu téměř nedetekovatelné, nejvyšší hodnoty dosahují po pubertě, poté postupně s věkem klesají a při menopauze se stávají nedetekovatelnými. Hladiny AMH v séru jsou

během menstruačního cyklu relativně stabilní, se značnými výkyvy pozorovanými u mladých žen. Hladiny AMH dále vykazují nižší intraa intercyklickou variaci než základ FSH. Hladiny AMH v séru výrazně klesají při užívání kombinované hormonální antikoncepce. Klinické aplikace měření AMH se navrhují u různých indikací. Měření AMH séru se klinicky používá zejména pro zjištění ovariální rezervy odrážející množství antrálních a preantrálních folikulů, tzv. počet antrálních folikulů (AFC) a pro predikci odezvy na kontrolovanou ovariální stimulaci. Dalším klinickým použitím AMH jsou diagnostika poruch pohlavního vývoje (DSD) u dětí a monitorování nádorů granulózních buněk k detekci reziduální nebo rekurentní nemoci. AMH se navrhuje jako náhradní biomarker pro AFC v diagnostice syndromu polycystických ovarií (PCOS) a k predikci času do menopauzy.

 

 

 

Očekávané hodnoty

Referenční hodnoty AMH v OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s.

 

N

2.5. perc. pmol/l

(95 % CI)

5. perc. pmol/l

(95 % CI)

„Od“

Medián pmol/l

(95 % CI)

95. perc. pmol/l

(95 % CI)

„Do“

97.5. perc. pmol/l

 (95 % CI)

Zdraví muži

 

 

 

 

• 19-150

148

5.5

(1.2-11.3)

10.2

(1.8-14.1)

34.2

(31.1-38.2)

82.8

(73.5-121)

103

(78.1-125)

Zdravé ženy (věk)

 

 

 

 

• 20-24

150

8.71

(3.41-11.9)

10.9

(5.41-12.9)

28.6

(25.7-31.7)

71.0

(56.2-97.1)

83.6

(65.0-112)

• 25-29

150

6.35

(3.52-8.64)

8.57

(5.69-12.5)

23.6

(21.4-27.8)

64.6

(54.2-73.5)

70.3

(63.6-81.0)

• 30-34

138

4.11

(1.83-6.84)

5.08

(1.83-8.00)

20.0

(16.8-24.8)

54.2

(48.8-68.0)

58.0

(51.9-69.4)

• 35-39

138

1.05

(0.378-3.38)

2.89

(0.378-3.54)

14.2

(12.4-16.9)

49.7

(37.9-66.9)

53.5

(46.3-77.9)

• 40-44

142

0.193
(0.071-0.450)

0.421

(0.121-0.850)

6.29

(5.18-8.07)

31.7

(21.0-39.7)

39.1 ¨

(28.0-48.3)

• 45-50

169

0.071

 (0.071-0.071)

0.071

(0.071-0.071)

1.39

(1.03-1.92)

12.8

(10.2-21.3)  

19.3

(12.8-29.7)

 

Ženy s PCOS*

 

 

 

 

 

• ..........

149

13.3

 (11.0-17.8)

17.2

(11.9-21.5)

48.6

(45.0-53.0)

122

(95.0-145)

135

(114-151)

 

 

Literatura

Příbalový leták výrobce.